אסף כ''ד אייר ס''ו 13:50

משפט צדק שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א מכפר חב"ד

יצאה לאור חוברת ראשונה של "משפט צדק" - שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א למסכת בבא מציעא. החוברת מכילה התבוננות עמוקה על דרך החסידות בענייני ממון המוטל בספק וכן על מקומה של מסכת בבא מציעא בתוך סדר נזיקין. ניתן לקבלה חינם דרך האי מייל או לקבלה מודפסת בדואר תמורת תשלום. נא לשלוח אי מייל ל: [email protected]