מאיר טל כ''ו אדר ע''ה 10:53

מידע על אירגון צבאות השם

מי שיודע פרטים על התייסדות אירגון צ"ה, ועל התייחסות הרבי שליט"א מלך המשיח בכל הקשור לאירגון זה. מוזמן לכתוב באתר. תודה מראש. יחי המלך!
 חיים פוזן ט''ז שבט ס''ה 14:00

ניידות חב"ד בארץ הקודש

תפנה לניידות חב"ד שם תבקש את לוי נחשון והוא ינדב לך פרטים