<font color=red><B>זלמן</font></b> ט''ו אדר ע''ג 22:10

קבוצה ס"ג מה קורה איתכם?

ב"ה ממתינים בציפיה לראותכם פה איתנו יחד או בירושלים עוד לפני כן עם הרבי שליט"א מלך המשיח! תודיעו מה קורה, האם לקחתם אפי דייויד... יחי המלך המשיח לעולם ועד זלמן