שולם י''ח ניסן ע''ד 08:38

הכונו לקבוצה החדשה

שמענו שהקבוצה הבאה, הם חבר´ה חבל על הזמן. צריכים להתכונן בדוגמא חי´ וכו´ לקראתם יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד