הלל המאירי 77 ל' סיון ע''ב 21:29

יחי המלך המשיח !!! - שאלה באגרות קודש !

שלחתי מכתב לרבי שליט"א באגרות אודות האם לעשות חנוכת הבית בבית הכנסת החדש שאנו בונים , וקילתי את תשובה רציתי לדעת מה הקשר בין התשובה לשאלה , התשובה נמצאת בקישורים למטה . בתודה ויחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד !! והנה זה בא וגואלנו ממש בקרוב עם כל הדגלים השבילים והמבצעים אל ביהמ"ק השלישי והמשולש בעיה"ק ירושלים תובב"א וכ"זמתחת לי´ טפחים בגאולה תכף ומיד ממ"ש הלל המאירי
 אביטל א' סיון ס''ד 05:40

תשובה ע נ ק י ת בעיני

לעניות דעתי ובבורותי הרבה (הרבה דגש על משפט הפתיחה שלי עניות דעת ובורותי , התשובה שלי היא הרגשה לא הבנה) - מה שאני מרגישה מזה שיש כאן תשובה ע נ ק י ת , התשובה נראת כמו תשובה לכלל העם חנוכת הבית השלישי (בית המקדש) , שיהיה ממש קרוב, כמו בנית הבית הפרטי שלך. אולי הסמליות של בנית הבית הפרטי שלך מרמזת על התכיפות שיגיע הבית השלישי. אישית אני במצבך ומתוך התשובה הזו הייתי מניחה שאם סיימת את ביתך הפרטי ולא נבנה עדיין המקדש (כמו שעדיין לא הסתיימה בנית בית הכנסת)תכוון ותבקש בתפילה אישית בחנוכת הבית הפרטי שלך , לבנית בית המקדש בהתכנסות קהל. ולא משנה איפה. ואולי בזכות תפילתך אתה והקהל שעימך, יוטה כף המאזנים, נזכה כולנו לגאולה שלמה
 הלל המאירי 77 א' סיון ס''ד 04:17

כן אני זוכר , חלק י"ז רפד-רפה

 U כ''ט אייר ס''ד 14:53

הקישור הנ"ל רנדומלי - אתה זוכר את התשובה המקורית?