אברמי ט''ז אדר ע''ג 05:35

צו השעה - אחדות

אחים יקרים הרי כולנו בני איש אחד אנו וכולנו קשורים בלב ונפש לרבי. באו ונתחיל במבצע אהבת אחים אנחנו חייבים להתלכד ולאהוב אחד את השני גם כשלא מסכימים. באו ונקבל על עצמנו שאף אחד לא יכפה אד דעותיו על השני. ושאף אחד לא יזלזל חלילה באחר למרות שדעותיו שונות ממנו. יש בינינו כל כך הרבה מהמשותף ולא חייבים תמיד להדגיש את החילוקי דעות אפילו שהם חשובים. אפשר גם להסכים שלא מסכימים וזה כבר צעד של אחדות וכל אחד ואחד יחיה לפי ההוראות והדרכות של המשפיע החסידי שלו ומתוך אהבת ישראל בכלל ואהבת החסידים בפרט.
 <B><font color=red>זלמן</font></b> י''ט אב ס''ב 14:03

לא לדבר, לבצע!

ב"ה חסל זמן הדיבורים הגיע זמן הביצועים, אין זמן כעת לדון מי עשה ומה עשה, הגיע הזמן להתחיל ליישם דברים ולהתאחד, המצב הקשה ששורר כרגע עובר כל גבול ושורף כל חלקה טובה לא עת לחשות!!! יחי המלך המשיח לעולם ועד! זלמן