יעס מוקצן י''ב אדר ב' ע''ו 17:29

יחי בשמו"ע

האם מותר לומר יחי וכו´ באמצע שמו"ע, וא"כ איפה בדיוק (עם מקורות)? יחי המלך המשיח!
  כ''ח ניסן ס''ה 22:26

ועיקר העיקרים:

אלו שלא מכריזים "יחי אדוננו", גם לא מכריזים "יחי המלך"... וד"ל ואכמ"ל.
 מנדי כ''ז ניסן ס''ה 12:07

ולמראה עינינו כיום?... (תגובה לעזריאל מ"אני חושב שזה דבר אחר לגמרי"

אם היתה כזו הוראה מהרב הענדל ממונטריאול להתפלל לרפואת כ"ק אד"ש מה"מ ב'שמע קולנו' בזמן שעינינו הראו לנו את מה שהראו, אזי ברור הדבר שהמצב כיום לא השתפר מאז שראינו את הרבי מה"מ שליט"א במצב האכזרי הזה. אם אז היו צריכים להתפלל על הרבי מה"מ, עאכו"כ שעכשיו צריכים להתפלל על הרבי מה"מ ועלינו. אין ספק שמצבו של הרבי שליט"א "החמיר" מאז ג' תמוז [דהיינו: הרבי שליט"א מה"מ, שעשה את המצב בז"ך אד"ר וגרם לכך שנאמר תהלים ונבקש ב'שמע קולנו', "החמיר" לעצמו את המצב, ועל כך אנו צריכים לבקש באותם מקומות (אם היו כאלו בין ז"ך אד"ר לג' תמוז)], כידוע שלא שייך שהרבי עצמו "מבסוט" מהמצב כיום. ונזכה זעה'ן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו.
 מנדי כ''ז ניסן ס''ה 09:34

הדיוק לסמיכות האותיות י' לה'

לחיליק, אני לא יודע בקשר למה כתבת את זה, אך תא חזי מה שרואים בכל השיחות המוגהות, מכתבים וכן כתי"ק: בתוך המילה עצמה - אין דיוק (ואדרבה) להפסק בין י' לה' (לדוגמא: יהי), לעומת זאת, כשהאותיות י' וה' הן האותיות האחרונות במילה, אזי יש הקפד לסיים את המילה במקום האות ה' - מקף (') (לדוגמא: יהי'). ולא באתי אלא להעיר.
 מנדי כ''ז ניסן ס''ה 09:14

שטויות והבלים!

כשהרבי שליט"א מה"מ דיבר על כך שצריך להכריז 'יחי המלך', אז כך צריך לומר בלי קשקושים שבהכרזת 'יחי המלך' לא מבינים למי הכוונה ועל כן צריך לומר את כל נוסח ה'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד'. את הנוסח הזה אומרים מכיון שאת זה עודד כ"ק אד"ש מה"מ במשך למעלה משנה ועוד קודם לכן (ט"ו אייר תנש"א) וזה הנוסח המקובל שהתקבל מאז ועד עצם היום הזה.
 אני כ''ז ניסן ס''ה 07:48

למשיחיסט מוקצן

לכן מכריזים יחי המלך המשיח!
 צפתי כ''ו ניסן ס''ה 05:38

ל" מקושר"

ישנה שיחה "מפורשת" של הרבי מתולדות נ"ב בה אומר הרבי על ההכרזה דל "יחי אדוני המלך דוד לעןלם" היא קשורה עם התגלות מציאותו של משיח. במילא ברר שההכרזה צריכה להיות קשורה עם גילוי מציאותו של משיח!!! נ.ב. ל"מקושר" כמדומני שהרבי כותב שההתקשרות אלי היא בלמוד השיחות
 אנטי ד' ניסן ס''ה 08:59

כפירה?

כמקובל כאן בפורום - נתרגם את הודעתך לעברית: מכיון שא' מעיקרי האמונה הוא האמונה בביאת המשיח - ע"כ מי שאינו מבקש את הגאולה בתפילתו הוא כופר. אם כן - אתה צודק. אבל בגלל זה להגיד שכל מי שלא אומר יחי בשמו"ע הוא כופר? תספור כמה פעמים מבקשים משיח בשמו"ע ואח"כ תדבר!
 יוסף יצחק ד' ניסן ס''ה 08:22

???????????.???

זה גובל בכפירה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  a yid ד' ניסן ס''ה 02:50

shmona esre ze bakashat tzrachav

im eincha mevakesh et hatzorech hachi gadol shelcha az ma taam ...
 משיחיסט מוקצן כ''ה אדר ב' ס''ה 17:03

בטח שקיים הבדל

כשמכריזים "יחי המלך" לא ברור מי זה, זה יכול להיות באותה מידה גם "יחי המלך אחשורוש"... לכן כולנו מכריזים: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"
 מקושר י''ט אדר ב' ס''ה 04:36

האם קיים הבדל כלשהו??

האם קיים הבדל בין ההכרזה של "יחי המלך" להכרזת "יחי אדונינו מורינו " וכו' ??? באמת שזה מענין
  י''ב אדר ב' ס''ה 18:32

אתה מדבר על הודיה על הגאולה - מיד אחרי שהיא תגיע

ובאשכול פה מדובר על תפילה לגאולה, וזה ענין אחר, ולא רק ראיה אין לדבר אלא גם זכר אין לו. ולמעונינים: דיברתי עם המשפיע שלי לפני כשנה על ענינים דומים ואמר לי שזה תלוי בהרגש. בהשראה מזה כתבתי את ההודעה הנ"ל עם הכותרת "הרגשים, הרגשים".
 יעיש י''ב אדר ב' ס''ה 13:37

זכר לדבר משיחה של הרבי

אף שאין זה ראיה ברורה על הכרזת יחי בשמע קולינו, אבל זכר לדבר ודאי שכן, ציטוט מתוך התוועדויות (תורת מנחם) תנש"א חלק ד' ע' 49, משיחת ח"י תמוז (י"ז תמוז נדחה) -בלתי מוגה: -לאחר שהרבי מסביר שלמרות שלא ראינו שאתא אליהו מאתמול משיח יכול לבוא היום ממשיך הרבי: "וכיון שכן הרי, אם יש באיזה מקום "מנין" שעדיין צריכים להתפלל מנחה -יודיעו להם מיד ש"הנה כבר בא", כבר באה הגאולה האמיתית ןהשלימה , ובמילא , יאמרו בתפילת מנחה (לא בנוסח דיום התענית, אלא) ענינים של שמחה! ואם תתעןרר שאלה בנוגע להפסק בתפילת העמידה- הרי בברכת "שמע קולנו" מותר להוסיף כמה ענינים [הערה 49: ראה טושו"ע ואדה"ז או"ח ר"ס קיט.] ועאכו"כ הוספה הקשורה אם ה"בשורה טובה" שנתבשר יהודי בקצוי תבל ש"הנה כבר בא", והתחילה כבר הגאולה האמיתית והשלימה," ע"כ הציטוט לעניננו, השיחה בכלל היא מענינת בנושא הצומות וכו' והעיקר שתיכף ומיד ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלימה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח ולא עיכבן כהרף עין,
 ר'מאיר מרדכי אבוטבול ה' אדר ב' ס''ה 04:39

להסתכל בשיות הרבי משנת תנש"א.

המקור ההלכתי היחד שלנו זה רק נביא דורנו, הרבי שליט"א מלך המשיח. מי שלומד את השיחות של הרבי בעיון, לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין שהרבי מעיד על עצמו שהוא נביא ושהבוא מלך המשיח. לאחר פסק דין הרבנים שהרבי הוא מלך המשיח, התבטא הרבי שפסק הדין חדר בגדרי העולם. היו עשרות תשובות מהרבי לשליחים ברחבי העולם שהפיצו שהרבי הוא מלך המשיח, והרבי נתן להם את ברכתו לפעולה זו. הרבי עודד את שירת יחי מול מליוני בני אדם בכל רחבי העולם (תנועת צדיק... יום יום) גם כאשר הדבר גרם לו ייסורי משיח קשים (כדברי הרופאים). הכרזת יחי מזרזת את הגאולה כך התבטא הרבי בעצמו. הרבי מסביר בשיחה גם מה זה יחי, שהכוונה היא הכרזה שמוסיפה חיות בנשיא הדור. הרבי לימד אותנו שנשיא הדור הוא משיח שבדור. יחי אדוננו מורנו ורבינו זוהי הכרזה שאומרים במשך עשרות שנים. ההוספה מלך המשיח לעולם ועד החלה מאז שהרבי העיד על עצמו שהוא מלך המשיח - ומקשרים זאת להכרזה יחי המלך, שקשורה לנשיא הדור. רבני חב"ד וביניהם אלו (שאינם מוגדרים משיחיסטים) קיבלו את ההכרזה הזאת ביתר שאת וביתר עוז, עד שאפילו בכל גליון של כפר חב"ד הופיעה ההכרזה הזאת. ההלכה מתירה לומר בקשות אחרי שמע קולנו. ולכן אנו מתפללים על הגאולה בפסוק שהרבי אמר בפרוש כי הוא מזרז את הגאולה - הוא הפסוק: יחי המלך המשיח - או כפסק דין הרבנים יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. לא מתאים לך לומר יחי אדוננו.... תאמר יחי המלך המשיח. העיקר שנעשה הכל כדי לזרז את הגאולה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 אמיתי ד' אדר ב' ס''ה 16:04

!!!

בשום מקום הרבי לא אמר שצריך להיות חדורים בהפצת זהת הגואל (!) שבימינו זהו בבחינת 'תורה חדשה מאיתי תצא' (ימות המשיח...) ועם כל ההרגשים האלו, שה' ירחם עלינו וישלח לנו משיחנו נאו! אדרבא, תביא לי שיחה אחד (!) שהרבי אומר בה שצריך להפיץ שהוא משיח, ואני...
  ד' אדר ב' ס''ה 08:53

אתה משווה?

"ופרצת" היו שרים מדי פעם. יחי כל פעם שהרבי שליט"א מלך המשיח יצא לתפילה. במשך שנת תשנ"ג כמעט לא ניגנו ניגונים אחרים בפני הרבי שליט"א מלך המשיח, וגם כשניגנו אז הרבי כמעט לא עודד אותם! תסתכל קצת בוידאו ותראה. חוץ מזה כשהרבי אומר שאנחנו צריכים להיות חדורים במשיח, אז אנחנו מכריזים בכל מקום "משיח" ולא "ופרצת".
 חבדניק אמיתי ד' אדר ב' ס''ה 08:49

!!!

במשך למעלה מ-40 שנה עודד הרבי את שירת "ופרצת" - וכי יעלה על דעתנו לפתוח ולסיים במשפט זה בכל הרצאה? להכריז בבית הכנסת שלוש פעמים לפני ואחרי התפילה? לסיים כל פרסומת ומודעה בנוסח זה? או שמטרת העידוד היא לשיר, ולנסות שהמסר יחדור בנו דרך השיר?! !!!
  ד' אדר ב' ס''ה 08:25

למעלה משנה של עידוד זה כלום אצלך?

במשך למעלה משנה הרבי שליט"א מלך המשיח עודד את שירת והכרזת היחי בכל כוחותיו. זה לא מספיק לך בשביל להכריז יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד?
 חבדניק אמיתי ד' אדר ב' ס''ה 08:21

?????

לא מצינו, ולו מקור אחד, בו הזכיר הרבי את הכרזת הקודש הנ"ל, אלא מקורות בודדים ביותר בהם עורר על הכרזת 'יחי המלך' בלבד. אי לכך, נראה לומר, כי אין מקום להוספות, ו'כל המוסיף גורע'!!!
 חיליק כ''ה אדר א' ס''ה 12:23

לעזריאל בלי מקף בין הא' לל'.

נהניתי לראות מה שכתבת בקשר לכך, וכאן המקום לציין שהרבי כן מדייק שלא לכתוב האותיות י' וה' בסמיכות, ובאותה הודעה עצמה, לא ראיתי שאתה מקפיד ע"כ. בזה לא תצטרך התרת נדרים... (כמדומני שבכל הספרים של הרבי המקומות היחידים בהם כתוב באופן זה, הוא כאשר מדפיסים לא אחראיים הוסיפו הוספות לאחר ההגהה ( במהדו"ב וכדו'), או בחלקי המו"ל). בהצלחה.
 ר'מאיר מרדכי אבוטבול כ''ג אדר א' ס''ה 02:52

להכריז יחי אדוננו בשמע קולנו!

לידידי(ר' או הת') עזריאל שיחי'. אני חושב שלהמשיך עכשיו בוויכוח הנ"ל תהיה בה משום מידת הנצחנות, שעליה התבטא הרבי שליט"א מלך המשיח, שאינה מוסיפה, ואינה מועילה בדבר. אני מציע לכבודו להתייעץ עם המשפיע שלו, וכפי שיאמר לו כך יעשה. יישר כוח שהארת את עיניי לגבי הנהגתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, שלא להפסיק בתיוג (-) בכתיבת שמות שיש בהם שם ה'. בברכה לגאולה קרובה, ושבת-שלום ומבורך. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 טל כ''ג אדר א' ס''ה 01:34

למיסטר עזריאל

לפי דעתי כשאני קורא פה את התכתובת בינך לבין מאיר אבוטבול ובין כל הגולשים האחרים, יש לך בעיה בהתקשרות לרבי. מה אתה מבלבל את השכל הרגשים הרגשים, זה שאתה לא מרגיש, שאתה קריר בעניינים, אתה צריך לבדוק את עצמך, כמו שנאמר: "אשר קרך בדרך". היצר הרע משפיע עלייך לקרירות רח"ל. ואגב פה לא מדובר בכלל להרגש. אלא לדברים שהרבי אומר, וצריך לעשות את מה שהרבי אומר. אם אתה אומר יחי בחיי היום יום אז מצויין עשית את מה שהרבי אומר. בקשר לתפילה יש לך הזדמנות לומר יחי גם בשמע קולנו, שאין ספק שזה בום רציני באפשרות שלנו לזרז את הגאולה, למה שלא נעשה זאת. מה זה עולה כסף. תדע לך כשהרב מרלו זצ"ל אמר שאפשר לעשות זאת, מייד עשיתי את זה בלי שאלות. אני בכלל לא ידעתי שאפשר לעשות זאת בתפילה. יחי המלך המשיח!
  כ''ב אדר א' ס''ה 23:37

הרגשים, הרגשים...

אתה צודק, זה הרגש מאוד חזק, אבל אם אני לא מרגיש ככה, אלא מתפלל שמונה-עשרה בלי הוספות ומכריז יחי אחרי התפילה - מה הבעיה בזה? למה אתה בטוח שאני צריך להרגיש כמוך? ובענין אחר: שנים רבות הורגלתי לכתוב את שמי "עזריא-ל", עד שכתבתי פעם לא' מרבני אנ"ש מכתב, וחתמתי כהרגלי "עזריא-ל", והוא העיר לי שהרבי שליט"א מלך המשיח אינו עושה כך בשמות דומים (ישראל, שמואל וכי"ב), ואז עשיתי התרת-נדרים והתחלתי לכתוב "עזריאל" בלי כל מקף.
 ר'מאיר מרדכי אבוטבול כ''ב אדר א' ס''ה 17:05

ההבדל בין תפילה לנבואה

לעזריא'ל שיחי'. אכן במשך אלפיים שנות גלות אנו חוזרים ושונים את התפילות הנ"ל, מתוך צפייה לגאולה האמיתית והשלימה, ועדיין לא נושענו. והנה... קרן אור באפילה, בדמותו של הרבי שליט"א מלך המשיח. שהכריז קבל עם ועדה, בשבת פרשת שופטים תנש"א, כי זכינו והקב"ה בחר בו כנביא. וממנו זכינו לשמוע נבואות רבות, ביניהם כי דורנו הוא הדור האחרון לגלות, והראשון לגאולה. הנה זה משיח בא. עוד נבואה שהרבי שליט"א מלך המשיח, חידש לנו כי ההכרזה יחי המלך המשיח, מוסיפה חיים בנשיא הדור, ומזרזת את הגאולה. זאת-אומרת כשהרבי אומר דבר כזה, אין זו עוד תפילה שאחדים מחז"ל הוסיפו בתורה, זוהי הכרזתו של הרבי שליט"א מלך המשיח בנבואה, שעפ"י ההלכה אינה חוזרת ריקם לעולם, כי הכרזה זו - מ ז ר ז ת א ת ה ג א ו ל ה. זכינו וב"ה ישנו מקום בתפילת שמונה-עשרה, שבו יכולים לבקש, להתחנן, לזעוק, לדרוש את הגאולה - ולא בקשה רגילה, אלא הכרזת הקודש: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. ונזכה כולנו יחד להתגלות המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש.
  כ''ב אדר א' ס''ה 16:10

חובה להתפלל על הגאולה, אבל למה דוקא שם?

במשך תפילת שמונה עשרה אנו מקדישים כמה ברכות שלמות לענין הגאולה (גואל ישראל, מקבץ נדחי עמו ישראל, השיבה שופטינו וכו', בונה ירושלים, מצמיח קרן ישועה, המחזיר שכינתו לציון - ואולי עוד אם שכחתי). וכאן הבן שואל: מי אמר שצריך להוסיף דוקא פה את הבקשה הזאת ובנוסח הזה? ברור שמי שמרגיש כך ועושה זאת - אין בכך כל רע, אבל לא כל הרגש של יהודי אחר הוא חיוב על כולם!
 ר'מאיר מרדכי אבוטבול כ''ב אדר א' ס''ה 04:16

במצב של פיקוח נפש, חובה עלינו להתפלל על הגאולה!

ודי למבין. שמע קולנו ה' אלוקינו, אב הרחמן רחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את-תפילתנו, כי א'ל שומע תפילות ותחנונים אתה, ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך אתה ה', שומע תפילה. עד מתי! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
  כ''ב אדר א' ס''ה 00:37

מותר - אמת. חובה - זה כבר ענין אחר.

ברור שמותר. השאלה היא האם זה חובה או כיו"ב.
 מאיר טל כ''ב אדר א' ס''ה 00:36

הרבי חי וקיים!

אני לא מבין מה השאלות, הספקות, הדרישות, והחקירות, סביב כל הנושא הנ"ל. ידוע שההלכה מתירה לומר בקשות בשמע קולנו. ידוע שהרבי התבטא שהכרזת "יחי המלך" מזרזת את הגאולה. ולכן בתפילת שמונה עשרה אנו מבקשים על הגאולה, בהכרזת יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. זהו!
  כ''א אדר א' ס''ה 21:09

אני חושב שזה דבר אחר לגמרי

אז דובר על מה שלמראה-עינינו הרבי מה"מ שליט"א הי' לא בקו הבריאות, ועל זה כולנו התפללנו - מי ב"רפאנו" ומי ב"שמע קולנו". כיום לא ידוע לי על תפילות להחלמתו של הרבי מה"מ שליט"א...
 יוסי כ''א אדר א' ס''ה 20:52

הקריאה מהרב הענדל שליט"א ממונטריאל

הרב הענדל דיבר בכנוס ב 770 בשנות תשנ"ג - נ"ד ובקש שבשמע קולנו יבקשו על בריאותו של כ"ק אד"ש
 ר' מאיר מרדכי אבוטבו כ''א אדר א' ס''ה 16:02

כמדומני הרב מארלו זצ"ל התיר זאת

 אלעזר י''ט אדר א' ס''ה 18:35

היתה כזו קריאה

ולמיטב זכרוני הוא פורסמה אף בעיתון "הגאולה" של הרב זמרוני.
  י''ט אדר א' ס''ה 16:56

מתי?

לא זכור לי כזאת קריאה של רבני חב"ד. אם יש למישהו קריאה כזאת מודפסת - שישלח אותה למערכת האתר (http://www.chabad.fm/226 או [email protected]) ובע"ה היא תעלה לאתר בקרוב.
 א´ תמים ט''ז אדר ס''ד 11:52

ב"שמע קולנו"

ועד רבני חב"ד יצא כבר בשנת ה´תשנ"ד בהוראה להוסיף את הכרזת ה"יחי" בשמו"ע, בקטע שבין "ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, כי אתה שומע תפילת כל פה" וכו´. ומובן שההרגש החסידי אינו מכליל את הכרזת ה"יחי" כהפסק ח"ו, בשום קטע בתפילה, כי הרי ההכרזה זהו עיקר התפילה.
 י. ג. קטמוני ט''ז אדר ס''ד 03:20

בשמע קולנו

בשו"ע כתוב שאפשר להוסיף בקשות לפני "כי אתה שומע תפלת כל פה", ויש האומרים גם (ובפרט בשבת ויו"ט) אחרי הפסוקים של השם לפני "יהיו לרצון" השני. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!