מוזס א' שבט ס''ג 22:38

לראות את מלכינו

למה אין ווידאו ותמונות מפורסמות של הרבי מה"מ שליט"א עכשיו הרי הענין של לראות פני מלכינו יחי המלך
 מוזס י''ג אדר ב' ס''ג 05:23

רצוננו לראות את מלכינו

שנוכל לראות ווידאו מהרבי עכשיו ולא משנים הקודמות יחי המלך
 חי וקיים י''ב אדר ב' ס''ג 18:41

סליחה, אבל ההודעה לא מובנת. יחי המלך המשיח!

 עד מתי א' שבט ס''ג 07:35

למה רק וידיאו ?????????