חי וקיים י''ט כסלו ע''ו 09:35

בוחרים משיח!!!

דברים אלו מיועדים עבור מי שחושב שאפשר לדבר בין אחים כמו בין אחים. כל מי שחושב שאם השני אומר עוד דעה והיא שונה ממה שהוא חושה אז הוא פשול - שיסגור, שלא יגיב בהשמצות, הוא לא עושה לי טובה! ראשית אנו צריכים לדעת שאנחנו משפחה אחת "חסידים איין משפחה" (משפחה אחת) לא "אין משפחה"... ולכן כולנו, כל מי שרוצה לומר את מה שהוא חושב, כל זמן שכוונתו טובה, קרי, הוא רוצה לומר את דעתו של אבינו - הרבי מלך המשיח שליט"א - יש לו מקום איתנו. בימים האחרונים נשמעו כאן עשרות דעות דומות פחות או יותר, כמעט כולם אמרו שיש לבחור ב"מפלגה החרדית ביותר". אלו אמרו שיש להמשיך ולתמוך באותה מפלגה שלוחמת ברבי מלך המשיח שליט"א בריש גלי. אלו אמרו שיש לתמוך במפלגה שיותר מכולם אשמה במעשה הזוועה המתחוללים יום יום בארצנו... אלו שאשמים ישירים ברצח מאות ובפציעתם של אלפים בשנים האחרונות. ואלו דווקא נותנים את אימונם במפלגה שמבטיחה לעשות כל שביכולתה לעצור את הרצח ההמוני שמתחולל בארץ. לא באתי להסביר מה רע בכל אותם שהזכרתי, היריעה לא תספיק ועד למערכת הבחירות הבאה (באם ח"ו הרבי שליט"א מלך המשיח לא יתגלה עד אז) לא יגמרו הקוראים הנאמנים לקרוא. אני מתאר לעצמי שאין כאן תמימים שחושבים ש´מפלגתם´ היא כלילת השלימות ואין בה מתום. אבל, מה קרה לנו??? האם איבדנו את הראש??? מישהו מאיתנו חושב שהוא מצא את הפתרון המושלם לו עם ישראל מצפה במשך אלפיים שנה? האם לרגע מסוים כאשר קם מישהו ואומר "חבר´ה לא עוד, תפסיקו לנסות לומר את דעתו של הרבי...." צריכים לומר לו שהוא מושתל של ש"ס/ג´/חרות/עבודה וכיו"ב? כותב שורות אלו התייעץ עם מספר משפיעים. אלו מהבודדים שלא איבדו את שפיותם גם בתשנ"ו וראו נכונה את המצב, אלו כשנשמעוקולות האומרים לתת את הקול לשרון אמרו "לא"!! לא ניתן את קולנו לאדם אשר מתכנן לשפוך את דמינו! משפיעים אלו, בקיאים ללא ספק בשיחותיו של הרבי מלך המשיח שליט"א, והייתי אומר, בקיאים יותר מהרבה גולשים פה. הם אמרו לי: שהם בדקו (שימו לב: לא פוסלים בלי לבדוק, נותנים צ´אנס...) את מצעי המפלגות השונות. לצערם הם לא מצאו מפלגה אשר תעמוד לשמור על היהודים, מפלגה אשר תעצור את טירוף הדמים בארץ. הם העירו את תשומת ליבי לדברי הרבי שליט"א מה"מ האוסר על קיום כל אוטונמיה!!! הם בדקו וחיפשו, אבל, הם לא מצאו. גם הפעם הם הורו לי שדעתם היא שאין מנוס, אין לתמוך בשום פנים ואופן ברוצחים וכיו"ב. אני מקווה שהקוראים היקרים יבינו את דברי. ויה"ר שתומ"י יתגלה לעין כל הרבי מלך המשיח שליט"א. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. דגל!
 אברהם כ''ה שבט ס''ג 02:48

אדרבה!

נתינת כח וחיזוק לאלה שמצהירים בגלוי ובפירסום כי יעמדו בכל התוקף על השמעת העמדה הברורה של הרבי שליט"א בענין מיהו יהודי וארץ ישראל השלימה, זה הפירוש הפשוט "בוחרים משיח"! בוחרים לקיים את רצון המשיח! יחי המלך המשיח לעולם ועד!