מטה למען שלימות הארץ ז' כסלו ע''ג 00:09

הודעה חשובת לכל אנ"ש שי'

ב"ה כ"ב בשבט תשס"ג אל כל אנ"ש חסידי חב"ד בארץ הקודש שלום וברכה! לאחר התייעצויות ובירור עם ועד רבני פיקוח נפש, וגדולי ומשפיעי אנ"ש באה"ק, אודות הבחירות בארץ הקודש האמורות להתקיים ביום שלישי כה´ שבט תשס"ג. היות והמפלגה היחידה המצהירה ומקבלת על עצמה באופן ברור וחד משמעי את דעתו הק´ של הוד כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו משיח צדקנו שליט"א, נגד כל ויתור בשטחי ארץ הקודש, (כולל אוטונומיה ו"קנטונים"), היא מפלגת חירות שסימנה "נץ", חובה על כל אנ"ש, אנשים נשים וטף, לעשות הכל למען הצלחת רשימה זו, ולדאוג שתקבל כמה שיותר קולות כדי שדעתו הק´ של הרבי מלך המשיח שליט"א בנושא ארץ ישראל יישמע ויבוא לידי ביטוי בהצבעות ובמחאה בכנסת. לצערנו ולבושתנו, אותם מפלגות הנקראות "ימניות" מדברות כיום בריש גלי על הקמת "קנטונים" ביש"ע ובעד תוכנית "אוטונומיה", אשר ברור שעניין זה פירושו הוא הקמת מדינה פלשטינית. לצערנו מנהיג מפלגת האיחוד הלאומי השמיע את דעתו בגלוי כי אין ברירה וכל הסדר מדיני יהיה חייב להתבסס על הקמת מדינה פלשתינית. על כך ברור ופשוט הוא שחייבים אנו להצביע עבור מפלגת חירות שסימנה "נץ", אשר דוגלת בנושאי ארץ ישראל לפי הקו שהנחה אותנו משיח צדקנו הרבי מליובאוויטש, ומצהירה בריש גלי כי היא מתנגדת לכל ויתור בשטחי ארץ הקודש (כולל אוטונומיה וקנטונים). כולנו יודעים שהבחירות הבאות הם גורליות ביותר!!!! ראש הממשלה עומד ר"ל ללכת על "ויתורים כואבים" הכוללים מדינה פלשטינית!!!. בקדנציה הקודמת ראינו את מפלגות הימין האחרות (ללא יוצא מהכלל) יושבים בממשלה שהסכימה להקים מדינה פלשטינית, ונתנו את ידם בפועל לבניית יסודות המדינה הפלשטינית. לצערי, התרעתי כמה מחברי הממשלה דאז, שיפרשו ממשלת פרס שרון, ונעניתי בשלילה. כיום כולנו רואים את התוצאות, ומי יודע חלילה אם אותה מפלגה לא תשב שוב יחד בממשלת אחדות שתקים בפועל את המדינה הפלשטינית. אני חייב לציין שכולנו חייבים הרבה מאד לר´ ברוך מרזל שיחי´ מראשי תנועת חירות, אשר במשך שנים מוסר את נפשו למען עיר הקודש חברון תובב"א, ושומר מכל משמר על נכסי חב"ד, קבר הרבנית הצדקנית מנוחה רחל, ומערת המכפלה, ואין צורך להאריך בפעולותיו הכבירות, בחברון, גבעות יש"ע, ומלחמות למען ארץ הקודש. בכבוד ובברכה בשם המטה העולמי לשלימות ארץ הקודש
 שלמה הלוי כ''ג שבט ס''ג 20:57

מי שלא מצביע חירות - לוחם ברבי

ברצוני להוסיף על ההודעה הקודמת, כי לא רק שצריך לתמוך בחירות, אלא מי שלא תומך בחירות, ומוסר את קולו רחמנא-ליצלן למפלגות כגון מפלגת - "ג´". הרי הוא לוחם במוצהר ברבי. אדם כזה הוא בבחינת "רבם דקרו". וכמו-כן, מי שתומך במפלגת ש"ס, המפלגה שהביאה עלינו את "אסון אוסלו", לוחם במוצהר ברבי ובשולחן ערוך, ובמיוחד לאור מה שאמר מנהיגם ביום שישי האחרון, כי הוא לא מתחרט על כך שתמך במסירת שטחים. הוי אומר, שהוא מוכן לעוד 1000 יהודים הרוגים רח"ל. וכידוע מה שאמר הרבי שכסף שקיבלו עבור תמיכה במסירת שטחים, אפי´ בית הכסא אסור לבנות בו. וכמובן וגם פשוט, שאין להצביע למפלגת המפד"ל ול"איחוד הלאומי" ופשוט. ממילא, עדיף אותו אחד, שלא הולך לקלפי, מאשר אותו אחד שהולך ולא מצביע לחירות. כל חסיד וחסיד חייב לקיים את הוראותיו הקדושות של הרבי, ובמיוחד בשעה קשה זו בו העם נתון בסכנה רח"ל. חסידים, קיימו את הוראת הרבי. לכו לקלפי והצביעו חירות!!! (ההודעה נערכה ע"י המנהל)