מענדי כ''ח טבת ס''ג 23:44

דעת הרבי שליט"א

דעת הרבי שליט"א מלך המשיח כי אין להצביע ואין לתמוך באדם או מפלגה שתומכים אפילו בדיבור עם ערבים ואפילו לא במפלגה שתכנס לקואליציה שבה ידברו עם הערבים (דברי אד"ש מלך המשיח לרב נוימן מגור)
 דרור כ''ח טבת ס''ג 23:10

רד"ק אני לא מבין את הפולמוס שאתה מנהל

ב"ה על כל תגובה של ילד, ללא זכות הצבעה אתה מביא מקורות וציטוטים כאילו מישהו מקוראי התגובות שלך יצביע בזכות זה. חבל על הזמן, תנצל אותו לתכנים יותר מעשיים. עם כל הכבוד והערכה!
 רד"ק כ''ח טבת ס''ג 19:47

אשרינו חסידי גור, הוראות הרבי לחב"ד בטלות רק

מה שהרבי אמר לאחד מחסידי גור, זה קובע לחב"ד. מה שהרבי כתב ואמר נתן להדפיס, ציוה לפרסם, והיגי´ה כל זה לא קובע לחבדניקים כי קבוצה גדולה של מקורבי חב"ד נהפכים לאנשי גור, נקוה שהכנופי´ה הזאת גם ממעטו בשינה, וילמדו גמרא בבוקר כהכנה לתפילה כמו שהיו פעם חסידי גור המובהקים.