מה זה משנה? כ''ז טבת ס''ג 01:36

דחוף ביותר - לידיעת תלמידי 770!

ב"ה, ה, כא טבת סג. ברוקלין ניו יורק לידיעת תלמידי התמימים תלמידי הישיבה המרכזית סווען סוונטי שיחיו כל אלו שנימנים עם הקטגוריה הנ"ל שנמצאים באשרת כניסה ושהות לארצה"ב על ידי אייפי דוויט (I20), צריכים באופן דחוף ביותר לאשר שלהנלהת הישיבה יש עותק של המסמך המצורף שלהם על מנת שהנהלת הישיבה תוכל לעדכן את מחשבי הממשלה עד לראשון בינואר, שיחול בעוד מספר ימים. הדבר נגזר מפני שהשלטון כאן החליט לבטל את התוקף של הנייר הניתן בדרך כלל, ולהעביר את הסמכות לעידכון באינטרנט בלבד. הדבר דחוף ביותר הן לבחורים שהאשרה שלהם (באם לא תיהיה מאושרת) תתבטל ולא יכולו להתשתמש איתה, והן להנהלת הישיבה שיש בעיה שבחור מקבל אייפי דוויט ואין עליו רישומים בישיבה מהווה בעיה חמורה. את הפרטים על כל הנ"ל אפשר לשלוח למשרד של הישיבה במספר פקס 4475-404-718 הטלפון של המשרד הוא 5523-953-718 האימל של הנהלת הישיבה (לכתוב באותיות אנגליות בלבד [email protected] (לא בדקתי אני מקווה שהוא מאוית נכון) על כן ברור שהדבר צריף להתהל בדחיפות, מאוד גדולה, לטובת כל הצדדים. ניתן לבקש ממני הסברים באימל הזה. כל א´ ממקבלי האימל הזה מתבקש בדחיפות להעביר אותו לכמה שיותר בחורים על מנת שבמשך המעט ימים שנותרו יהיה הכל מסודר במחשבים. יוסף יצחק קרץ סווען סוונטי
 <font color=red><B>קטמונר</font></b> כ''ז טבת ס''ג 01:36

התקבל באימייל

ב"ה, נא להעביר אימל זה לכל השייכים לענין זה לכל תלמידי התמימים בישיבות תות"ל המרכזית בעולם לכל מי שלא הבין אז להלן יש פירוט מה צריך לעשות מה שצריך זה לשלוח את הנייר שנק´ I20 מה שבדרך כלל חותמים עליו מאחורה למספר הפקס של הישיבה (באם מספר הפקס לא עונה אפשר להתקשר לטלפון ולאחר שיש מזכירה אפשר לשלוח פקס). כמו כן פרטים על איפה אתה נמצא ואיפה אתה שוהה. אני לא בטוח כרגע אבל אם הבנתי נכון, יותר אין דבר כזה לחתום על הI20 מאחורה אלא רק לעדכן מהנהלת הישיבה כל ארבע חודשים את האייפי דוויט. תעביר את הידיעה הנל לכל הקבוצה וכן לכל הקבוצות שאתה בקשר איתם. אני חושב שגם מי שלא ישלח עד מחר יוכל לשלוח למחרת אבל אני לא בטוח. מה שבטוח זה שמי שלא יסדר את הנ"ל אין לו מה לנסות להיכנס לארצה"ב יוסף יצחק קרץ נ.ב. כל מי שצריך בירור נוסף יכול לשלוח לאימל הזה [email protected]