אברהם ביטקין -רחובות ט''ז טבת ס''ג 12:51

מוכים ומזועזעים... "והחי יתן אל ליבו..."