ר´ עופר דפני ל' תשרי ע''ג 03:01

ט"ו טבת - יום הולדת הרבנית הצדקנית מרת שטערנא שרה

היום יום ט"ו טבת מציין את יום הולדתה הקמ"ג של הרבנית הצדקנית מרת שטערנא שרה אשת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ואמו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. הרבנית הצדקנית מרת שטערנא שרה נולדה ביום ט"ו טבת שנת תרי"ט בעיר ליובאוויטש לאביה אדמו"ר יוסף יצחק מאוורוטש בנו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק ולאמה הרבנית הצדקנית מרת חנה בת הרה"ק ר´ יעקב ישראל מטשרקאס, חתנו של כ"ק אדמו"ר האמצעי.