בנטל ל' ניסן ע''ו 12:38

חם בקהילה בנחלה

בשנים האחרונות קהילת חב"ד בנחל'ה סובלת מפטירתם הכואבת של כמה וכמה מטובי בניה בדמי ימיהם, דבר המדיר שינה מעיניהם של רבים מאנשי הקהילה ועסקניה. בשבועות האחרונים הגו כמה מעסקני אנ"ש בנחל'ה ובראשם הרב חיים שטיינר, לערוך הגרלה בין תושבי נחל'ה במסגרתה מניין מאנ"ש יזכו לנסוע לבית חיינו ולייצג את כל קהילת נחלת הר חב"ד, להתפלל עבורם ובפרט עבור אלו הזקוקים לרחמי שמים. אך לצערנו, גם בזה הס"ם עבד שעות נוספות, וכמה מאנשי המחלוקת הידועים בנחלת הר חב"ד, החליטו לבחוש בקדירה לא להם, ולהביא מחלוקת במקום אחדות, פירוד לבבות במקום אהבת ישראל. מה עשו? החליטו לשנות את כללי ההגרלה, ובמקום לתת לכל אחד מאנ"ש להתפלל במקום שליבו חפץ, ובמקום הקודש 770, השמיטו את המקום והמושג 770. וכך מיוזמה שאמורה לאחד את אנ"ש מכל המניינים השונים והמגוונים, גם מיזם זה הפך להיות חדגוני, ומייצג רק את דעת השליטות והעריצות הבלתי מתחשבת, שם אין מקום לשתי דעות כתלמידי רבי עקיבא שמרוב אהבת ישראל, לא נתנו לחבריהם לחשוב אחרת ממה שהוסכם אצלם. אותם עסקנים שהתערבו בצורה זדונית דאגו ששוב מחצית מתושבי נחלת הר חב"ד יחושו שמדירים אותם בשם ה'אחדות'. האם כך רוצים למגר את המוות שעלה בחלונות הנחלה?! הגיע הזמן לומר לאותם עסקני המחלוקת: הרפו! זרעתם מחלוקת, דאגתם למגר עסקנים שבנו ופעלו למען הנחל'ה, דאגתם שתמיד רק צד אחד קולו יישמע והתוצאות בהתאם! האם זעקתם של האלמנות והיתומים לא מדירה שינה מעיניכם? עד מתי תמשיכו? ומסיימים בברכת חסידים לשבוע טוב וחודש טוב, חודש איי"ר - אני ה' רופאך, שבו תהי' בעז"ה רפואת הנפש ורפואת הגוף לכל אחד ואחת מתושבי נחלת הר חב"ד, כאן ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם! כותבים מלב כואב ושותת, כמה מתושבי נחלת הר חב"ד שאכפת להם