עופר דפני ט''ז אדר ע''ג 00:20

"חג החגים" - י"ט כסלו - ראש השנה לחסידות!

ב"ה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! ימות המשיח, חודש הגאולה כסלו ה´תשס"ג לכל אחיי החסידים וציבור אנ"ש ה´ עליהם יחי´! יחי המלך המשיח! גוט יום טוב שלום וברכה רבה! לקראת היום הבהיר הקדוש והגדול יום י"ט כסלו - יום גאולתו של כ"ק רבינו הזקן והגדול מהמאסר בפטרבורג ואשר נקבע כראש השנה לחסידות, ליקטתי עבורכם החסידים קטעים נבחרים מסיפור המאסר והגאולה של רבינו הזקן: באחת משיחותיו סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ: כשהביאו את רבינו הזקן לפטרבורג, הושיבו אותו בחדרים החשאיים של המבצר הפטרופבלי. למעלה משבעה שבועות(נ"ג יום)ישב רבינו הזקן במבצר זה. בשלושת השבועות הראשונים ישב רבינו הזקן תחת משטר חמור ובחדרים שהיו מיועדים למורדים במלכות. שכן כידוע אחד מעיקרי המלשינות היה שרבינו הזקן מקבץ ואוסף כספים ושולחם לסולטן הטורקי. לאחר מכן העבירו את רבינו הזקן למקום נוח יותר במבצר עצמו. כל ימי שבתו של רבינו הזקן במבצר הפטרופבלי, נערכו וועדות מיוחדות שהיו אוספות ומעבדות את חומר המלשינות נגד רבינו הזקן, ואחר כך חקרו אותו ודרשו אותו. כל אותן החקירות והדרישות כנגד רבינו הזקן לא התקיימו במבצר, אלא במשרדי המועצה החשאית, וכל פעם היו מובילים את רבינו הזקן בסירה על נהר הניבה, מהמבצר למשרדים. שרי המלוכה בעצמם חקרו את רבינו הזקן והוא ענה להם על כל שאלותיהם. התשובות והשאלות נרשמו ונשלחו לסנאט לעיון. כולם ראו בתשובותיו של רבינו הזקן את חוכמתו הנפלאה ואת טהרת לבבו. ביום שלישי "פעמיים כי טוב" י"ט כסלו שנת תקנ"ט יצא לאור משפט רבינו הזקן כי הוא חף מכל פשע, וכי גוזרים אותו לצאת לחופשי. לאחר שרבינו הזקן שוחרר מהמאסר בפטרבורג שאלו אותו לאן יובילו אותו לאחר שיחרורו, ורבינו הזקן ענה להם כי הוא מבקש להגיע לביתו של החסיד ר´ מרדכי מליעפלי. באותו בית בו התגורר ר´ מרדכי מליעפלי, התגורר בקומה התחתונה אחד מגדולי המתנגדים שהיה הוא ולא אחר אחד מאותם המלשינים שהלשינו על רבינו הזקן, ובטעות העבירו את רבינו הזקן לביתו של המתנגד. משראה המתנגד את רבינו הזקן נכנס לביתו, נבהל מאוד וימת ליבו בקרבו ויהי לאבן. ועם כל זאת ביקש מרבינו הזקן לשבת וציווה להעמיד את המיחם ובעצמו ניקה את הצלחת. בתוך כך נכנס בדברים עם רבינו הזקן, והתחיל לדבר עימו קשות ואמר לרבינו: הנה אתם מדמים בנפשכם שכבר ניצלתם, דעו לכם שכאשר נפלתם עתה בידי לא תצאו מכאן עד אשר תחתמו לי שאתם מבטלים את נוסח התפילה החדש שלכם, ושאר הדברים שחידשתם שלא נהגו בהם אבותינו, שהיו גדולי ארץ כמותכם. מה היה חסר לכם אם היו אומרים "נעריצך" ולא "כתר" וכו´. רבינו הזקן היה באותה שעה בצרה גדולה ולא ידע מה לעשות. אך ה´ העונה לו בכל צרותיו ענה לו גם אז והחיש את ישועתו. אנ"ש אשר המתינו במשך כל אותו היום לבואו של רבינו הזקן, היו במבוכה גדולה, אולי האמת היא כמו שאומרים המתנגדים שכל השמועות על שיחרורו של רבינו הזקן שקריות וחסרות שחר. החסידים החליטו ללכת אל אותו מתנגד הגר בקומה התחתונה של ביתו של ר´ מרדכי מליעפלי ולשמוע מה בפיו. כאשר הגיעו לביתו של המתנגד הייתה הדלת סגורה, ומבעד לדלת הם שמעו את קולו של המתנגד הטוען: "נעריצך לא מוצא חן בעיניכם רק הנוסח החדש של כתר?" וכך מיד הבינו החסידים שבטעות הכניסו את רבינו הזקן לביתו של המתנגד. החסידים דפקו בחוזקה על דלתו של המתנגד עד שפתחו להם. הם השתוממו לראות את רבינו הזקן יושב כשראשו שעון על ידיו ושומע חירופים וגידופים מאותו מתנגד. המתנגד, בראותו את החסידים נבהל ופניו נפלו. רבי מרדכי מליעפלי רץ בחמת זעם להכות את המתנגד, אך רבינו הזקן רמז לו שלא יעשה לו מאומה וכי יעזוב אותו לנפשו. "מה לכם פה רבינו" - פנה רבי מרדכי לרבינו הזקן בפליאה - "סורו נא מעל אהלי האנשים האלה". רבינו הזקן אמר שצריכים לתת כבוד לאכסניא, שתה כוס מים חמין והלך עם רבי מרדכי לביתו. "החייתני ממש" - אמר רבינו הזקן לרבי מרדכי - ועוד הוסיף רבינו הזקן: "ותאמין לי שכל ימי שבתי במאסר לא היה קשה לי כמו אותן שלוש השעות ששהיתי בביתו של המתנגד". על יום גאולתו מהמאסר כותב רבינו הזקן: "בניי שיחי´ תתאספו בי"ט כסלו הבע"ל... ותשמחו בשמחת החג אשר פדה בשלום נפשנו ואור וחיות נפשנו ניתן לנו. היום הזה הוא ראש השנה לדא"ח אשר הנחילנו אבותינו הקדושים זצוקללה"ה נ"ע זי"ע והיא תורת הבעש"ט ז"ל. זה היום תחילת מעשיך, שלימות הכוונה האמיתית בבריאת האדם עלי ארץ, להמשיך גילוי אור פנימיות תורתנו הקדושה אשר נמשך ביום הזה בבחינת המשכה כללית על כללות השנה, ועלינו להעיר לבבנו ביום הזה בבחינת חפץ ורצון פנימי ועצמי באמיתת נקודת לבבנו שיאיר נפשנו באור פנימיות תורתו יתברך..." מלוקט מספר התולדות בברכת גוט יום טוב חג שמח לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו בלימוד החסידות בגשמיות וברוחניות! יחי המלך המשיח לעו"ע! עופר דפני קהילת חסידי חב"ד-ליובאוויטש קרית-שמואל,חיפה, כאן ציווה ה´ את הברכה!
 Dovid כ' כסלו ס''ג 15:20

Yud Tes Kislev

I hope Dr Rosen is your doctor
 בנימין י''ט כסלו ס''ג 07:45

י"ט כסלו

הרבי בעצמו אמר בכמה וכמה שיחות שהימים האלו נזכרים ונעשים וצריך לספר כל שנה כמו מגילת אסתר איפה הידיעות שלך בשיחות הרבי????? זהו בחור חסידי?????? בברכת יחי המלך
 אחד י''ח כסלו ס''ג 18:37

סליחה..?

הכל בסדר איתך..? נכון זה שייך לעבר אבל זה חוצפה שאתה מבטל את זה ככה!! נכון היינו עם הרבי 6 שעות רצוף זה חשוב ואפילו חשוב מאד אבל הרבי עצמו לא היה מרוצה לראות שככה אתה מבטל במחי יד משהוא שמשהו עמל וכתב חוצפה!
 יוסף י''ח כסלו ס''ג 15:13

מה יט כסליו אומר לדור הגאולה?

תודה על האינפורמציה בבקשה אם אפשר לפרט גם את מנהגי היום ומה זה אןמר לנו לדור השביעי דור הגאולה?
 פשיטות העצמות י''ז כסלו ס''ג 13:38

זה בשבילך י"ט כסלו?

מה שכתבת כאן שייך לעבר! נמאס לחזור על כך שוב ושוב - צאו מהעבר! היום י"ט כסלו זה היום שבו זכינו לשהות במחיצתו הרבי מלך המשיח שש שעות רצופות! (בתשנ"ג) "ונענע לנו בראשו".. בברכת חג הגאולה -יחי מלכנו גואלנו לעולם!