djsl ט''ו אדר ע''ג 17:27

המעשה העיקר

ראיתי ב"לינקים" "המעשה הוא העיקר" תשמ"ח -- נ"ב. אולם לא ראיתי אף הוראה אחת להשמיע יחי או לזהות את מלך המשיח. איך זה?
 צפתים י''ט כסלו ס''ג 16:53

מעשה רב!

הרבי מה"מ שליט"א פרסם בעצמו עשרות פעמים בשיחות והתועדיות קודש: משיח מנחם שמו, נשיא הדור - משיח שבדור. השתתף בעצמו בפרסום "יחי..." בלויין לכל העולם כולו. אישר את הקמפיין ברוך הבא מלך המשיח והוספת מלך המשיח לשמו הקדוש בכל סיפרי קהת. כמו כן עודד ודרש להוסיף כפליים לתושיה את ההחתמה על טופסי קבלת המלכות. והמפורסם אינו צריך ראיה.
 בנימין י''ט כסלו ס''ג 08:05

לזהות משיח

אף פעם הרבי דבר בנוגע לפרסם זהות משיח ואף היו כמה הוראות נגד יחי המלך
 תמים י''ח כסלו ס''ג 19:24

מישהו מבין למה התכוון כבודו?

מה פירוש? יש עשרות שיחות שבהם מדבר הרבי שליט"א מלך המשיח על פרסום, הכרזות וכיוצא בזה. ובאמת שיקום מישהו וילקט את כל ההוראות. יחי המלך המשיח