טוביה ט''ז אדר ע''ג 03:43

בעקבות נסיון חטיפת המטוס היל"ת - דעת הרבי מה"מ

שמעתי שהרבי שליט"א מה"מ המליץ מספר פעמים לאנשים לטוס בחברת אל-על כיוון שהיא הבטוחה ביותר והמאובטחת ביותר. האם מישהו יכול לאשר לי את הדברים? או האם למישהו יש עוד פרטים על זה? ובאמת מצד "ונשמרתם לנפשותיכם" אולי עדיף לטוס אל-על... בברכת יחי המלך, ושנזכה תיכף ומיד לשמוע "תורה חדשה" בביאת משיח צדקנו בגילוי בקרוב ממש. בברכת הצלחה רבה בגו"ר, טוביה
 שני ט''ו כסלו ס''ג 10:13

תגובה לאחד

אם המשפיע שלך אמר לך מה לעשות איך אתה מעיז לעשות כפי דעת שלך ועוד לרמות את עצמך בזה שקיבלת עצה מעוד מישהו. הרי כל הענין של עשה לך רב הוא לעשות מה שהרב אומר אפילו אם לא מתאים לך. לא לחפש רב אחר שיגיד לך מה שאתה רוצה לשמוע....
 אחד י''ד כסלו ס''ג 03:51

אכן ודעת רב

ב" ה מסכים איתך, בפעם האחרונה שטסתי לפה הי´ לי אפשרות לטוס בחברת אלעל בכרטיס יקר מאד (כמה מאות דולרים מעל המחיר בכרטיס השני (!)) ההפרש הי´ גבוה מהרגיל בגלל שהייתי צריך כרטיס מיוחד לזמן מסוים. שאלתי את אחד הרבנים (י.י.ו.) והוא ענה לחי שהלשון של הרבי (שהקראתי לפניו מהאגרות) היא "במקום האפשר", וזה לא מקום האפשר.... לאחר שסיימתי את שיחת הטלפון, המשכתי להתלבט כי חשבתי שיתכן ולמרות שהוא חושב שכדאי לטוס באלעל הרי שזהו מין הידור שאין הוא מרשה לעצמו להורות לי... ובפרט שאח"כ כל התמימים ירוצו ויעשו את זה גם כשאין ביכולתם וכו´ וכו´ . שאלתי תמים (נשוי) שישב לידי מה דעתו? הוא ענה לי:במקום האפשר זה כפשוטו כשאפשר, האם אתה יכול לטוס עם אלעל? עניתי לו אם רוצים תמיד אפשר אני קונה באמצעות כרטיס אשראי בתשלומים כשבין כה אין לי כרגע את כל הכסף אז במקום 150 לחודש אשלם 300 מה יכול להיות?... אז הוא הורה לי לטוס, וכך עשיתי, אבל.... הרבי גם לא רצה שיכנסו לחובות בגלל הנסיעה וכו´ אז אולי בכ"ז....
 אחד י''ד כסלו ס''ג 03:44

תגובה

ב"ה כשאתה מתחיל את תגובתך בשורת הכותרת עלולים להבין המרפרפים לא נכון.... רציתי כבר לתקן אותך עד שראיתי שאתה כותב עצם את מה שחשבתי
 שלוימי י''ג כסלו ס''ג 14:48

אז למה מתלבטים התמימים?

אם הרבי רמז ואפילו אמר מפורשות ושלח דברים לאה"ק רק עם אל-על, וכן מספר פעמים הבינו מהרבי שהוא מרוצה מכך שטסים אל-על לאה"ק. כיון שכך, מדוע התמימים מתלבטים באיזו חברה לנסוע לבית חיינו בית משיח? וכדי לנסוע מ-770 לאה"ק, הרי אפשר לטוס אל-על? מחכה להסברים, שלוימי. (כיום אני אברך, בתור תמים הייתי ב-749 מספר שנים ותמיד טסתי לבקר בארה"ק בחברת אל-על למרות שזה עלה בזמנו עוד כמה דולרים....)
 <font color=red><B>בן דוד</font></b> י''ג כסלו ס''ג 08:48

עד כמה שידוע לי, ה"המלצה" של הרבי שליט"א, לא היתה

מצד בטחון אלא מצד "או קנה מיד עמיתך", החיוב לקנות מיהודי דוקא. וזה היה הרבה יותר מהמלצה. כל מי שלקח דברים בשליחותו של הרבי שליט"א (למשל את המצות לארה"ק) היה צריך דוקא "לטוס אל-על". אני יודע על מישהו (כמדומני בתשנ"א) שקנה במיוחד כרטיס חדש כדי לזכות להעביר את המצות של כ"ק אד"ש לארה"ק, היות והכרטיס המקורי שלו היה בחברה זרה. וישנו את הביטוי הידוע שכמדומני מודפס גם באגה"ק?: "בטח נוסע עם ידידינו חברת אל-על" יחי@