יצחק ט' כסלו ס''ג 00:23

מה המשמעות של "סכנת נפשות"

האם זאת אומרת שזו סכנה מוחשית או סכנה שעתידה לבוא.
 מיכאל ידוובני ט' כסלו ס''ג 08:18

שני הדברים.

שני הדברים.