חיים ט''ו תשרי ע''ה 18:04

התפילין דשמושא רבא וראב"ד

האם ידוע למי שהוא מתי הרבי דיבר על הנחת תפילין דשמו"ר וראב"ד כהכנה להגאולה. זכור לי שראיתי זה כתוב בהשיחות דתשנ"א או תשנ"ב. תודה!
 מנדי אשכנזי כ''ה תשרי ע' 17:40

שאל את הרב זמרוני מבית חב"ד בת ים

שאל את הרב זמרוני מבית חב"ד בת ים הוא מוציא ספר על כל הנושא