מחפוץ כ''א חשון ס''ג 16:37

ד"ש ומזל"ט מצפת

אני כותב מהישיבה בצפת. אני רוצה למסור ד"ש חם לכולם ב770. ובמיוחד לשימעל´ה פיזם. ויודא מחפוץ. ברכת מזל טוב לת´ יודא שיחי´ מחפוץ לרגל יום הולדתו העשרים והכנסו לשנת ה-21 בשעטו"מ שיהא לו שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות הרבה הצלחה שיהיה רק מתוק בריא ושמח (לשון ברכתו של הרב שמידע [ר´ ש. קטמונר]) כל החיים שלו ובעיקר שיזכה לחיות את השנה ב-770 כמו שצריך בידיעה ברורה שהוא נמצא אצל הרבי שליט"א מלך המשיח ובציפיה אמיתית וכנה להתגלותו המיידית והמלאה של הרבי שליט"א, מלך המשיח ויהי רצון שבאמת נזכה כולנו להתגלות ולראות את הרבי שליט"א מלך המשיח לעיני בשר גואלנו גאולת עולמים בבנין ביהמ"ק השלישי תיכף ומי"ד ממ"ש. הת´ ש. מחפוץ שיל"ו
 שניאור זלמן כ''ד חשון ס''ג 06:00

יש עוד משהו...

נוסף לכך שזה אחריות לגבי הענין כשלעצמו, הרי גם אם בין החבר´ה לפעמים משתמשים בסגנון הזה לא כעיקרון אלא סתם כי לפעמים זה נחמד, יש לזכור כי באינטרנט כל העולם יכול לראות זאת. פשוט לקחת בחשבון שכולם רואים! וזה משפיע עליהם. נוסף לכך יש את מי שתמיד יחפש להזיק עם כל מיני אמתלאות ולכן כדאי לנהוג במשנה זהירות. הרבי שליט"א מלך המשיח בכו"כ מקומות באגרות ושיחות קודש קורא לשים לב ולקחת בחשבון שכל פרט בהנהגתנו מהוה גורם משפיע על כל סביבתנו לטוב ולמוטב. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 שחר כ''ב חשון ס''ג 03:06

מצטרף לד"ש ומסכים עם בןציון עם כל מילה (כמעט).חבל

 <font color=red><B>קטמונר</font></b> כ''ב חשון ס''ג 02:36

מצטרף לד"ש

תמסור ד"ש לכל החברה במיוחד ל... בשורות טובות ויחי המלך המשיח ולהתראות בבית המקדש השלישי - 770 יחד עם הרבי מלך המשיח שליט"א תיכף ומייד ממש קטמונר - 770
 בןציון כ''ב חשון ס''ג 02:16

מלהיב, אך דורש תיקון!

הסגנון הכללי חי ומלהיב, אך צורת ההתבטאות חדשה ואפי´ זרה בכמה פרטים להנהגתו הק´ של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. הסגנון הזה קצת רחובי ואף מזלזל בתוכן המקודש של הענינים . כדאי להתייעץ עם חסיד ירא שמים שחי את הענין הכי עיקרי שהזמן גרמא, ולבדוק את צורת ההתבטאות הזו. זו אחריות כבדה שלוקחים ומי הוא בעל הכתפיים רחבות שמסוגל לכך? זכור, אהוב את הביקורת כי היא תעמידך על הגובה האמיתי! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 בשם בנציעס כ''ב חשון ס''ג 01:16

ד"ש לצפתיים

יחי המלך המשיח. תמסרו ד"ש לכל הצפתים (באשר הם)... תקצינו את כל הענינים! לא לוותר אל אף סייג ח"ו. ראינו אתכם בכינוס של הרב זמרוני שיל"ו (זה וצה) כל הכבוד, אני מבין שאתם הבאתם את הדגלים! יעס! תשמרו על החברים שלנו בחיפה... ולפרסם לכל אנשי הדור שהרבי חי בגוף גשמי ללא שום שינוי! חי וקיים ב770 ורק ב770. דרך אגב מה קורה לקראת חנוכה? גפרורים וכו´... אם יש בעיות תצרו קשר איתנו בבית! הרבי מלך הרבי מלך הרבי ימלוך לעולם ועד! דגל! שביל! בשם בנצי. נ.ב. אין בהודעה זו שום אישור לשימוש באינטרנעאט... וכו´