יחי ז' כסלו ע''ג 02:22

הרב ברוק

בס"ד במכתב ענייני מאוד שקיבלתי מהרבי מה"מ נתבקשתי להתיעץ עם הרב ברוק, וכמו כן לאמר לו שזה על פי הצעת הרבי, משהו יכול לכוון אותי בזה ע"י מס טלפון וכדומה, זה עניין דחוף וחשוב לי מאוד. תודה רבה, יחי המלך!