מני ט''ו תשרי ע''ה 15:34

לבישת הבגדים

ב"ה אך לובשים בגדים ידוע לי שיש סדר בזה הבקש לדעת אך וגם מקור
 משיב ג' סיון ס''ח 02:57

אמור להיות כתוב בסימנים הראשונים של השולחן ערוך