יחי המלך א' תמוז ע''ב 02:43

לקחת כסף עבור השאלת קיטל של הרבי? מה דעתכם?

לקחת כסף עבור השאלת קיטל של הרבי? מה דעתכם? מהמנהג שחתן יעטה פאר, בגד של הרבי-סירטוק -חולצה גרטל. יש כמה משפחות חשובות באנ"ש שיש להם מהרבי או ממזכיריו סירטוק -חולצה גרטל. למען הציבור ולוקחים עבור ההשאלה סכום מכובד עד 100 דולר וכו' מה דעתכם על תופעה זו והאם לכך התכוון הרבי אפשר לקחת כסף פיקדון + 50 ש"ח שכר טרחה. האם נגמרה במחננינו המושג של חסד? אנו שהרבי כ"כ חינך אותנו לכך לא פלא שצעירי הצאן למדו לבקש גם כסף וכו' ואין להעריך בדבר המצער. מה דעתכם על תופעה זו ומי מוכן לפרסם שהוא עושה את זה כחסד ולא כביזנס.
 בושהה ז' אדר ס''ח 07:01

בושהה

בושהה
 משתתף בצערך ח' טבת ס''ח 10:28

צודק בהחלט!

גם ככה יש הרבה הוצאות