איש יהודי ח' חשון ס''ג 22:16

באופן המתקבל מה זה אומר לנו?

שזה יתקבל וזה יהיה חדור אצל כל אחד פנימה, שזה יהיה הפנימיות שלו, ובזה הוא חי, "כל חייך להביא לימות המשיח", לא רק מתי שהוא אוכל או ישן או עוסק במבצעים, או משתתף בשיעור גאולה ומשיח, שאז זה צריך להיות מקובל ומופנם אצלו, אלא "כל חייך", על כל נשימה ונשימה. וכדי להתחיל, למי שהוא רחוק מלהיות פנימי, או כשרוצה להשפיע על א´ שהוא עדיין לא פנימי, לדוגמא א´ מחבריך לספסל הלימודים או יהודי במנהטן, אז שכל דבר יתחיל להיות אצלו בהבנה והשגה, וכמובן שמודבר כאן על לימוד עניני משיח וגאולה, דהיינו מה הולך לקרות עכשיו. בברכת יחי המלך!! ההתגלות המיידית והשלימה נאו
 איש יהודי י''ב חשון ס''ג 16:59

תגובה לתגובה

נא להודיעני על איזה כתבה אתה מדבר של "פרידמן מצפת" תודה מראש
 אלגביש י' חשון ס''ג 17:16

תגובה

איך תשובתך מתאימה עם הכתבה שהתפרסמה היום על מבצע פירסום הגואל ע"י פרידמן מצפת. הרי לכאורה היפך הכוונה?