שיראל ט''ז אדר ע''ג 08:18

הסבר תשובה מהרבי שליט"א

הפנתי שאלה באגרות הקודש בעניין שידוך שהוצע לי והיה לי והיה נראה לי מהרגע הראשון אך לצערי בעקבות מחרק ג"ג הוא יתק ושאלתי האם עלי להילחם לקשר כי זהו זוייגי או לוותר על העניין ולהמשיך בחיפושי. קיבלתי תשובה שלא ברורה לי ואשמח אם משהו המתמצא בתחום יסביר לי את התשובה. התשובה נמצאת באגרות קודש כרך כ"א עמוד קפ"ו קפ"ז . שאו ברכה ואודה מאוד למי שיכול לסייע לי במתן תשובה כי אני ממש זקוקה להכוונה ופיענוח הסבר של תשובת הרבי.
 חסיד הדואג לעוד חסיד כ' ניסן ס''ח 11:37

סבר התשובה

קודם כל, בטח עשית כמו שחסיד צריך לשאול באגרות, דהיינו שכתוב בהכרך תוארת "שליט"א" תחת שמו רבינו, גם צריכים להכריז שלוש פעמים הכרזת הק', וכמובן מתוך אגרות רבינו ולא מרבותינו הק' הקודמים. עיניתי מאוד בהאגרות הרבה שעות ללא הגזמה ואתה צריך לידע כמה ענינים: א) בטח נוגע לך הפתגם שמזכיר בתחלתו "ווי מ'פרעגט אזוי ענפערט מען". ב) כתוב "איך שיחליטו - יהי' בהצלחה" ג) כתוב "ויגדליהו לתורה "ולחפוה" וכו'". מכל הנ"ל נראה בעיני הגם שאינני יודע אותך שתמשיך אם השידוך הזה וכמו ברכת אד"ש לך "איך שיחליטו יהי' בהצלחה" בתוך הנראה והנגלה.