דואג ט''ו תשרי ע''ה 22:08

להתמימים השוהים בחצרות קדשינו ולוועד המסדר

אני בא בכל מדי שנה בשנה להיות אצל רבינו נשיאנו מה"מ שליט"א בחודש תשרי המושבע במועדות, ולקבל חיות ע"מ להמשיך לכל השנה. כידוע ומפורסם שבכל פעם שרבינו הק' יורד לבימ"ד הגדול להתפלל וכו' עורכים שביל שיהי' ניקל יותר להגיע למקומו הק', וכמו כן עושים ביציאתו. וכאן הביעה! בעת השביל המדרגות שבהם יורדים למטה אין פנוי בעת השביל וע"פ טבע אין רבינו יכול לרדת, וממנה נפשך !!!!!!! לעניית דעתי יש לסדר שבעת השביל לא יהיו עולים ויורדים בהמדריגות. יחי המלך חג שמח אשמח לתשובה עם זה דבר נכון או לא יישר כח
 במה ענית כ''ו תשרי ס''ח 21:23

עדיין

אבל הדלת של המעלית והמדריגות נעולה????????????????????????????
 משוגה'נע כ''ו תשרי ס''ח 18:55

במעלית

האם המעלית עובד???? וא"כ למה אינו פתוח לרבי?? אינני מתנגד, אני רק שואל!!!!!
  כ''ו תשרי ס''ח 10:26

במעלית

הרבי שליט"א מלך המשיח נוהג לרדת לביהכ"נ במעלית ולא במדרגות. בשבת ויו"ט יורד הרבי שליט"א מלך המשיח במדרגות הפנימיות (שם אף אחד אינו עומד) ועולה במדרגות החיצוניות, א"כ הזמן היחיד שצריך לדאוג שהמדרגות החיצוניות יהיו פנויות הוא אחרי תפילות ש"ק ויו"ט. יחי המלך המשיח