יצחק כ''א אלול ס''ז 09:53

על חלוקת פרסומי חב"ד להיכלות

בפרסומי חב"ד השונים המופיעים בצורה של חוברות וקונטרסים מופיע חלוקה להיכלות. יש פרסומים שמופיעים תחת היכל שלישי, רביעי וכו'. למישהו יש עד פרטים על חלוקה זו, כמו, למשל, כמה היכלות יש בחלוקה זו ? מהו קריטריון השיוך לכל היכל ?
  כ''א אלול ס''ז 09:53

כל היכל - נשיא

היכל ראשון - הבעל שם טוב. היכל שני - הרב המגיד. היכל שלישי - אדמו"ר הזקן וכו' עד להיכל תשיעי - הרבי שליט"א מלך המשיח. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד