מוקצן י' תשרי ע''ג 05:30

מה אתם אומרים על זה?

הזמרים הגדולים שרים יחי אדוננו http://www.tsofar.com/zofar/mashtap/show.asp?id=8549