שניאור גרשוביץ כ''ד אדר א' ע''ו 11:29

מזל"ט חתונתי בקרוב

לכל התמימים ולכל חברי ולכל אנ"ש : אני רוצה להזמין אתכם לחתונתי אשר תתקיים בעז"ה בקרוב ממש! באולם הדר דימול אשר ברמת גן! כל מי שיכול לבוא ולשמח חתן וכלה מוזמן בשמחה רבה אל תתבישו תבוא ותהנו! ובמיוחד לכל חברי הקרובים מצפה לראותכם בשורות טובות ובקרוב אצלכם שניאור
 מ.מ. ד' חשון ס''ג 13:46

מה הר"ת של מזל"ט?!

זה לא משהו שקשור לצה"ל?! אבל ידוע מה שהורה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בדבר הפיכת כל עניני העולם הזה לקדושה, ונכלל בה גם הר"ת הידוע מצה"ל, שנהפך למזל טוב. וכו´. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!