אור כ' אלול ע''ב 10:36

יש לי שאלה...

למה אתם בעיקרון חושבים שהוא מלך המשיח.... הוא עוד חי?.... [ההודעה נערכה ע"י המערכת].
 שניאור י' אדר ס''ז 16:58

תוכל למצוא תשובות ב:

אתר זה במדור ספרי'. האמונה במשיח היא יסוד ועיקר בדת, והרמב"ם כותב שמי שלא מאמין בו או לא מחכה לו הוא כופר בתורה ובמשה רבינו, ואי אפשר להאמין, ובטח אי אפשר לחכות בצפיי' דרוכה למישהו שכבר מת. כמובן שכל זה מבוסס על שיחות שהרבי בעצמו אמר, ועודד במשך שנה וחצי את השירה: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! להעיר, שלהיות משיח זה לא תפקיד כבוד, וההיפך, זה לסבול את כל הייסורים של עם ישראל, כמו שכתוב בישעי': את חוליינו הוא נשא.