חנוך כ' תשרי ע''ד 10:15

הרבי מתגלה

ואנחנו מתקשים להאמין קשה להתמודד נו מה רצית??!! יפה יש תמונה יש וידאו אבל מה זה רציני.... מי שממתין בצידי השביל צריך לקבל את העובדה למה באתר המאמין באופן החלטי לא נותן פירסום לצילום http://www.hageula.com/mhm.wmv -- הלינק הוחלף ללינק ישיר לוידיאו
  ד' כסלו ס''ז 17:38

במענה על התגובה אודות הר' שחר

הגיעה למערכת תגובה עם תוכן מתוך אתר מסויים שם טוענים כי האיש המופיע בוידיאו זהו הרב אלימלך שחר מרחובות, ואף צוטט כך בשמו ומבקשים הסבר. והמעיין בדברים שנאמרו ע"י הרב שחר יבין מיד שזהו מגוחך לומר כי הוא זה הנראה בוידיאו, שהרי בדבריו אומר כי "הייתי צריך לצאת החוצה וחציתי את השביל, ובאותו רגע מישהו צילם, ופתאום החליטו שדמותי היא דמותו של הרבי". בוידיאו לעומת זאת, רואים את דמותו של הרבי שליט"א מלך המשיח נכנס לבית הכנסת, לא יוצא... מלבד זאת שאין זה דומה ואפילו במקצת לרב אלימלך שחר, וקצת קשה להבין כיצד קבע נחרצות שזה הוא. וי"ל שבהמשך לכל השקרים הגסים המופיעים שם, סביר להניח שלא דיברו כלל עם הרב שחר... יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
  ג' כסלו ס''ז 10:13

קצב ההליכה

לפי הקצב ה"תקיף" של ההליכה, נראה בבירור שאין זה הרב שפרינגר (וגם לפי אורך הזקן). יחי המלך המשיח!
 shmuly ב' כסלו ס''ז 22:51

rabbi shpringer

the man on the video is r`itche shpringer look closely!!!!!!
  ב' כסלו ס''ז 19:18

הוסרט ב-770

הוידיאו הוסרט בבית משיח 770 בעת ה"שביל" שלפני תפלת מנחה ביום חמישי שעבר (כ"ה מרחשון) באמצעות פלאפון. יחי המלך המשיח!
 אחת ב' כסלו ס''ז 13:50

שאלה

משהוא יכול להסביר לי מאיפה הגיע הדבר הזה????