צביקה ח' אב ע''ד 14:14

מה עושים החבדניקים?

מה עושים בחב"ד עם זה שישנה קבוצה של יהודים יקרים וטובים מהשומורן שהורחקו מביתם, ממשפחתם ובכלל מיהודה ושומרון למשך שישה חדשים על ידי האשליה הציונית? מישהו בחב"ד יודע בכלל מי הם ומה הם? מישהו בחב"ד עשה משהו כדי לפעול שהם יחזרו הביתה? מישהו בחב"ד התענין באשה ובילדים שנשארו ללא משען ומשענה ה' ירחם עליהם ועלינו? מישהו בחב"ד גלגל את הענין הזה בין מושפעיו ומקורביו? כל הזמן אתם מדברים על ארץ ישראל ואהבת ישראל - אז הנה - יש מה לעשות! באהבת ישראל נביא את הגואל - ויפה שעה אחת קודם! לא נחים ולא שוקטים עד שמחזירים את הבנים הביתה!
 חסיד י''א חשון ס''ז 15:10

אשריכן

אבל, שאריות מההתוועדות חסידית גם אנחנו הבנים חייבים, אז מי יכולה לספר בקצרה מה היה, לתת איזה "ווארט" ללכת איתו ובעיקר - המעשה הוא העיקר - מה התכל'ס ומה קורה עם החברה הצדיקים האלה מהגבעות?
 תכלסית י' חשון ס''ז 01:13

תזכורת חשובה - יא חשון!

תזכורת לכל התמימות וננ"ש! יא חשון (יום ה-אם של השנה), יום חמישי בערב, כולנו באות לכינוס נשים למען המגורשים בסימן "רחל מבכה על בניה". הכינוס מתחיל בשבע בערב, "ברוב שירה וזמרה" בשמונה תדבר אשתו של אחד המגורשים ובשמונה וחצי התוועדות חסידית למאות הנשים עם הרה"ח הרב יצחק גינזבורג שליט"א כולנו באות, מוחות, מחזקות ומתחזקות בהוראות הרב"י שליט"א מה"מ. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 ר' משפיע ד' חשון ס''ז 14:07

יש שיחה על זה ממלך המשיח!

ב"ה יש שיחה של הרבי על זה ש"רחל מבכה על בניה" נאמר בלשון רבים ואחרי זה כתוב "כי איננו" בלשון יחיד - והרבי מסביר ש"כי איננו" - הכוונה לאיש שלא נמצא בבית. (אני לא זוכר את כל מהלך השיחה אבל זה ווארט שאני זוכר מזה, אולי מישהו אחר יכול להאיר את עיני כולנו בכלמהלך השיחה ולצרף מ"מ וכיו"ב). אבל זה ממש מתאים לצעאנו הרב למצב הזה שמרחיקים את האנשים מהבתים שלהם ה"י.
 תכלסית א' חשון ס''ז 15:48

לנשים הפתרונים

כינוס נשים לצורך הזדהות עם המגורשים, תחת הכותרת "רחל מבכה את בניה", בהשתתפות נשות המגורשים שישאו דברים ובהתוועדות חסידית של הרה"ח רבי יצחק גינזבורג שליט"א, תתקיים ביום חמישי הבא - יא חשון - באולמי השמחה בירושלים. כולנו באות, נראה לבנים מי השולטות! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 איל כ''ז תשרי ס''ז 17:35

צודק אחי.

ב"ה אתה באמת צודק, השאלה היא מה אפשר לעשות ואיך עושים את זה? אם יש לך עוד רעיונות אז תכתוב לנו. אני גם שמעתי על מישהו שהיתה לו הוראה מהרבי בקשר לענינים האלו.
 ר' תכלס כ''ז תשרי ס''ז 17:20

נבוא כולנו להפגנה

ביום ראשון הקרוב תתקיים הפגנה נגד יאיר נווה {מול ביתו בגבעת שמואל} שמחלק צווי הגבלה לאנשי ימין המתגוררים ביישובי יש"ע,ההפגנה תהיה מול ביתו בר"ח יהודה הלוי ליד בית הכנסת בשעה-4.30 אחה"צ ההפגנה תהיה בהשתתפות מקבלי צווי ההגבלה, תושבי האזור נקראים להשתתף בהפגנה