אלי מצפת י''א אייר ע''ג 13:36

משהו יודע מתי הישבות בארץ חוזרים לדוגמה אור יהודה חמישי וכו