מנסה להבין, באמת! כ''ו אדר ע''ב 15:47

מי שמע?

אנחנו מאוד נהנים מהאתר שבו רואים אך ורק את דעתו של הרבי שליט"א חי ב770 וכו' אבל חשוב לי להבין מי שמע את השיחות שיודע שהיו 4 שיחות גם מי שמע את הרבי שליט"א מתחיל את ניגון ההקפות ומברך את הנוסעים או שהכל בנוי על זכרונות וא"כ האם תמיד הרבי שליט"א אמר 4 שיחות? או תמיד ברך את אלה שנסעו? ואשמח בשמחה גאולתית וכנה אם מישהו יוכל להבהיר את כל הענין הזה שבודאי נוגע לכל הסתכלותנו כחב"דניקים שמקושרים לרבי שליט"א מלך המשיח
 ישראל זלמן י''ט אלול ס''ו 06:27

גם אני הדל...

ב"ה ישר כח למצונזר. גם אני הדל (והמצונזר) מצטרף על כל הנ"ל בכאב פנימי ובצפיה לגאולה מהגלות הרוחנית והגשמית - ובעיקר מהגוי (והמתנגד) אשר בתוכנו.
 המצונזר י''ח אלול ס''ו 02:24

ניכרים ומצונזרים דברי אמת

לכבוד המערכת היתה תגובה בה כתבתי שההבחנה הברורה בין מי ששומע את השיחות, וניתן לסמוך עליו בכמה היו ומתי וכו', לבין מי שלא היא האם יודעים את תוכן השיחות. זה לא ראוי לפרסום? זה מדי 'פנימי'? זה כבר לא קשור לקו של "חב"ד מאנט חיצוניות" שמנסים להנהיג בשנים האחרונות? זה שמישהו לא יודע מה נאמר, לא אומר שהאחרים לא יודעים. מי שמפקפק בכך שיש יודעים מראה בעצמו פסלות באמונתו הטהורה, ור"ל עד היכן הדברים מגיעים. אני ואפסי עוד, והרבי ירקוד לפי חלילי ולפי אמונותי המוקצנות ונטולות הדעת! רעיא מהימנא הוא רועה האמונה ומפרנסה בדעת, ואתם אנה אתם באים? חזקו את ההתקשרות החל מיום חי אלול - התקשרות עמוקה החודרת בכל חי חוליות השדרה, מתחיל מהמח ומגיעה מטה מטה להפקת פירות טובים ושמחים. מצטער על התקיפות, ומקוה שלא תצנזרו. אוהבכם ומשתתף עמכם בקריאה טהורה מקרב איש ולב עמוק, בע"ה: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! ----------------- בקשת המערכת: אנו לא "פלוני ופלוני" שתפנו אלינו בשמות, יש כאן כמה עורכים, וצורת התגובה המתאימה היא: "לכבוד המערכת"!!!
 מ. מ. י''ז אלול ס''ו 07:15

אכן.

ב"ה אכן הנושא אותו אתה מעלה מתוך תהיה חסידית של מבקש אמיתי חשובה מאד, חשובה לא פחות לנו המוקצנים שבכל כוחנו ומאודנו חיים עם מלכנו וזוכים לכל גלויי הגאולה כפי שהיא היום. שאלתך רלוונטית לא רק ליומן של שבוע שעבר. אני אצטט כאן תגובה שלענ"ד נראית חשובה מאד שהתפרסמה כאן בפורום באשכול אחר (הזכויות שמורות לרה"ח יחי'ה שיחי' שוואנצענעגער) אבל נראה שהמקום המתאים להעלות את ההודעה ההיא היא דווקא באשכול זה. אני מצטט חלקים מתוך ההודעה המתייחסת לכך שגם השנה הרבי מה"מ שיל"ו היה שלח ציבור בכ' מנ"א. וזלה"ק: "הרהורים בד"א על תכונת "נמנע הנמנעות" ב"ה זכינו גם השנה, שכמו בכל שנה" הרבי שליט"א מלך המשיח עבר לפני התיבה בכ' מנחם אב. הרהרתי קצת על כך שמכיון שצדיקים דומים לבוראן - וגם הרבי בוודאי הוא "נמנע הנמנעות" כפי שפסקו כל רבותינו נשיאינו והסכימו עמם הרמב"ם וחכמי הקבלה וכו' - כלומר שהרבי יכול לעשות מה שהוא רוצה - אפילו דבר שהוא לא יכול לעשות - שכן בזה באה לידי ביטוי מעלתו של הרבי ככל-יכול ואם כן: בוודאי שיתכן שהרבי יוכל לבחור יום אחד לא לעבור לפני התיבה בכ' מנחם אב, או גם להחליט שדברים מסוימים שעד היום הוא עושה - מהיום כבר לא (כפי שראינו בפועל בקשר להליכה לאוהל של הרבי הריי"צ נבג"מ זי"ע - שעד תקופה מסוימת הרבי הלך לשם באופן קבוע ולאחר כך הפסיק לחלוטין עד ג' תמוז שמאז בוודאי שלעולם שום משיחיסט מה"מין לא יעלה בדעתו שהרבי מלך המשיח שליט"א חי חי וקיים יעעעעס נמצא שם). אם כן - איך אפשר לדעת אילו דברים הרבי ממשיך לעשות כרגיל ואילו דברים לא?? חלילה וחס שנחשוב שעל פי מראה עינינו המגושמות אפשר לקבוע דברים שכאלו - כי אם כן רח"ל יהיה ניתן לומר שיש לדבר סוף - ואז חלילה וחס אפשר להעלות על בדעת דברים איומים ונוראים שאין כאן המקום להאריך בדברים המצערים שכאלו. ומכיון שכך - וכמו שראינו כאן בחדשות - גם כשאיננו רואים את הרבי בפועל אנו יודעים שהוא עובר לפני התיבה וכו' - הכל כרגיל - אז אם כן - איך נדע מתי הרבי "שובר שגרה" - ועובר שלב בתהליך הגאולה? הדבר חשוב מאוד ונוגע לנקודת פנימיות המשיחיסטיות שכן: לאורך כל שנות הנשיאות ראינו הרבה הנהגות אצל הרבי שנהגו לעתים ואחר כך פסקו: לדוגמא: המלחת האוכל מאד לפני הסתלקות הרבנית בתשמ"ח ואילו אחר כך אכל ללא מלח. וכן ההקפדה על ההגעה בזמן לתפילות לפני הסתלקות הרבנית בתשמ"ח (שכפי ששמעתי מפי משפיע דגול שעד אז היה אפשר ממש לכוון את השעון לפי הזמן הו הרבי נכנס לזאל) ואחר כך היו בכך שינויים - ועוד הנהגות רבות (ואחת הדוגמאות הבולטות שציינתי קודם היא ההגעה לציון של הרבי הריי"צ עד תקופה מסוימת) וממילא - מכל הנ"ל ברור שהרבי מלך המשיח לא נוהג תמיד באותן הנהגות שנהג ולכן: אם אנו נחליט שמאז ג' תמוז אז הרבי תמיד תמיד מתנהג כמו שראינו ולעולם לא משנה דברים בהנהגות הרי יש קיבעון זה עלול לגרום שנחשוב חלילה וחס שג' תמוז גרם חלילה וחס כביכול לשינויים ברבי - דבר אשר כל מה"מין לט יכול ח"ו להעלות על הדעת רח"ל. אשמח אם המשפיעים פה באתר (אולי הרב ישראילק או מישהו אחר) יוכלו לענות לי על השאלה הזו שמטרידה אותי. בשמחה רבה ועצומה ובהכרזת הגאולה: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!" יעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעסססססססססססס!!!! " עכ"ל. אני קראתי את הדברים הנ"ל פעם ופעמיים, לא הרגשתי חלילה שזה פוגע באמונה שלי ברבי שליט"א משיח צדקנו אך החלטתי שתריך באמת להבין את הענין הזה באמת. אני יודע ומאמין שאמונה שלימה שהרבי מלך המשיח שליט"א חי וקיים ואין שום הבדל, גם לא שינוי דגניזה על דרך אבן השתיה - אבל זה שבעוונותי כי רבו איני זוכה לגילוי תמידי של משיח צדקנו - זה מדכא את רוחי ומצער אותי. אשמח מאד אם מישהו באמת ינצל את ההזדמנות ויאיר את עינינו ומאיר עיני שניהם ה' יאיר את עינינו ויזכנו באמת לראות את הרבי שליט"א משיח צדקנו עומד וגואלנו ונשיר איתו יחד בפה מלא יחי אדוננו!!!
 אחת י''ד אלול ס''ו 12:50

מהיומן של השבוע שעבר

כנראה שמי שכתב את ההודעה התכוון ליומן שהובא בשבוע שעבר. באמת גם אני אשמח לקבל הסברים על כל.