אד"ם ט''ו אלול ס''ז 02:06

מי יותר גבוה, הרבי או הקב"ה?

נראה לי שהתשובה לשאלה היא פשוטה ( ואפילו אין מקום לשאלה הזו בכלל)- ברור שהקב"ה והרבי הוא המקשר ומקרב אותנו אליו. אלא, משום מה אני מרגיש שהרבי תופס מקום יותר מהקב"ה וכאילו הוא השולט כאן ובמקום לצעוק אל ה' צועקים אליו וכאילו שכחו את ה' ח"ו (עיינו בהרבה תגובות פה בפורום למשל בשאלה "אלוקים"). העניין הזה ממש לא ברור לי, מישהו מוכן להסביר לי?
 שניאור קלמנסון ט''ו אלול ס''ז 02:06

על שעלה

בטח שהקבה יותר גדול אבל הוא בכלל לא תופס מקום יותר מהקב"ה אלא זה כמו משה רבנו הבני ישראלכל הזמן שהיה להם משו היו אולכים אצל משה רבנו כי הוא היה רבם ו משה רבנו היה מברר את הכל ועכשיו זה אותו דבר עם הרבי
  ט''ו אב ס''ו 16:54

שיחות

ב' אייר תש"י: "אין זה נוגע לנו (למי הוא - הרבי - מקושר), אנו מקושרים *אליו*, ובשבילנו אין למעלה מזה. אחש"פ תש"י: "ובמילא, אין מקום לקושיא אודות "ממוצע", מאחר שזהו עצמות ומהות בעצמו, כפי שהעמיד את עצמו בגוף". בקשר ל"איש האלקים", ראה בארוכה שיחת ש"פ צו תנש"א. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 גבי ט''ו אב ס''ו 16:30

שאלה לישראליק

כתבת "...ידועה שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח ש"אנו מקושרים לרבי ובשבילנו אין למעלה מזה", הרבי שליט"א מלך המשיח הוא ממוצע המחבר ביננו להקב"ה ובמילא כלול משניהם, וכמ"ש לגבי משה רבינו: "מחציו ולמטה איש, מחציו ולמעלה האלקים". כשמבקשים מהרבי שליט"א מלך המשיח הרי זוהי בקשה ישירה מהקב"ה בעצמו ולא ענין של ממוצע מפסיק..." אתה יכול להביא מקור לזה ועל איזו שיחה מדובר ?
 אד"ם ח' אב ס''ו 03:22

תודה

תודה, רק רציתי להבין את הענין. (וסליחה)
  ז' אב ס''ו 11:21

ממוצע המחבר

לשון התלונה שלך "ובמקום לצעוק אל ה' צועקים אליו" מזכירה לי כמה פסוקים מהתורה: "ויצעקו העם אל משה" וכו' ועוד וד"ל. בכל אופן, ידועה שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח ש"אנו מקושרים לרבי ובשבילנו אין למעלה מזה", הרבי שליט"א מלך המשיח הוא ממוצע המחבר ביננו להקב"ה ובמילא כלול משניהם, וכמ"ש לגבי משה רבינו: "מחציו ולמטה איש, מחציו ולמעלה האלקים". כשמבקשים מהרבי שליט"א מלך המשיח הרי זוהי בקשה ישירה מהקב"ה בעצמו ולא ענין של ממוצע מפסיק. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 ר. מהללאל ז' אב ס''ו 07:39

מה שפשוט הוא גם נכון אבל גם לכתוב כזו שאלה אסור

ב"ה כמובן שאין שאלה כלל, ובטח שלא שכחו את ה' לפעמים משהו שמישהו רואה או ראה מעורר אצלו רגש של קירבה יתירה אבל עבור זה הודיע לנו הרבי שתפקיד של רבי הוא רק ממוצע המחבר ז.א. כשאני מרגיש קירבה יתירה לרבי עלי לדעת שסיבת הרגש היא רק לעורר רגשות דומים להקב"ה בורא העולם ומנהיגו נ.ב. נראה לי שאם ישנן טענות כל שהן אז אם הן נורא מתריסות - לא לכתבן בכותרת או שהמערכת חייבת לתקן את הכותרת
 יוסי ז' אב ס''ו 05:41

נשיא הדור וקודשא בריך-הוא כולא חד