יהושע י''א אייר ע''ג 15:15

איפה מזכיר הרבי את עניין גמר עבודת הבירורים

בס"ד איפה מזכיר הרבי את עניין סיום עבודת הבירורים לא נותר אלא לקבל משיח
 בני זוינעס כ''ב תמוז ס''ו 20:55

מה זה אומר?

מה הכונה בענין שאמרת שהרבי אמר שנפלו שוב רפ"ח ניציוצין? מה זה אומר מבחינתנו? זה באמת נשמע דבר מופלא - אבל אם תוכל לפרט יותר ולהסביר את הענין כראוי. בתודה בני.
 שליח המלך כ' תמוז ס''ו 07:44

מפי קדשו.

ב"ה יש התייחסות של מלכנו משיחנו שלמיטב ידיעתי אינה כל-כך מפורסמת בציבור - אחרי שיחת ויצא תשנ"ב (נגמרה עבודת הבירורים - העבודה היחידה לקבל פני משיח צדקנו) שליח שאני מכיר אישית וזכה לקירובים גדולים שלא לפי ערך סיפר לרבי על קשיים גדולים ברוחניות עם אנשים שהוא פגש בשליחות, אותו שליח אמר לרבי שהוא מאמין בדברי הרבי מתוך אמונת חכמים אבל כאשר הוא רואה יהודים במצב כל-כך ירוד קשה לו להזדהות עם הדברים. בתגובה הרבי ענה לו תשובה מדהימה: שכנראה נפלו שוב רפ"ח ניצוצין מחדש והעבודה היום היא לברר אותם!!! אותו שליח נבהל אבל הרבי סייג את הדברים ואמר שהפעם זה לא יקח הרבה זמן וזה לא יהיה בירור באופן שהיה מוכר לנו עד כה. הדברים מדהימים מאד - ואם לא היה מדובר בשליח שאני מכיר אישית כבר למעלה מעשרים שנה ואני יודע שהדברים נכונים - לא הייתי מעיז לפרסם, אך מצווה בימינו להביא את דברי קדשו של הרבי מלך המשיח לכמה שיותר יהודים - ובעזרת ה' יהי רצון שבזכות הדברים נזכה תיכף ומיד להתגלות הרבי שליט"א מלכנו משיחנו ממ"ש ממ"ש ממ"""ש!!!
 אליהו הנביא ג' תמוז ס''ו 07:47

.קבלת פני "משיח " צדקנו

על פי הודעת כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו משיח שבדורנו שכבר נסתיימו ונשלמו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו . הרי בימינו אלה . נתבטלו כל המניעות והעיכובים . ומכיון שכן ישנה לא רק המציאות דמשיח . אלא גם ההתגלות דמשיח . ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש (פרשת וירא התשנ"ב ) יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 לייבש ב' תמוז ס''ו 20:18

לפני זה

עוד בתשמ"ו אמר הרבי שליט"א מלך המשיח שהסתיימה עבודת הבירורים (ש"פ מצורע - בלתי מוגה). זה מופיע ביחי המלך גיליון צז. "בוודאי שנשלמו כבר כל עניני הבירורים". וכן בריבוי שיחות. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 נישט אליין ב' תמוז ס''ו 20:13

תצטרך להמתין...

יחי המלך תצטרך להמתין עד שבחירי הקבוצה הדגולים ומדוגלנים יחזרו (תיכף ומיד ממ"ש ממ"ש ממ"ש!!!!) ממז'יבוז'... ומלכנו נשיאנו משיחנו בראשם!!! (אבל כשהם יחזרו - אי"ה יוכלו גם לפרט לך הרבה, מאחד מהם שמעתי את הענין של שלושה פירושים (לפחות) לענין של נסתיימה עבודת הבירורים - שניים מקובלים ואחד יותר חדש - אולי אפילו יותר מג', אבל יאללה - העיקר שכבר יחזרו ונזכה יחד כולנו להתגלות האמיתית והשלימה NOW!!!!) יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!
 ר' הונט ב' תמוז ס''ו 12:23

ש"פ וישלח

ב"ה כמדומני שבדבר מלכות של פרשת וישלח (נ"ב) - בהקשר ליעקב אבינו (בשליפה, מהזכרון - כדאי לבדוק). מה שכן - לאחר אמירה זו היו מספר התיחסויות שונות של הרב"י מה"מ שיל"ו למהות אמירה זו (שני פירושים מקובלים ואולי עוד פרוש חדש, וכמו"כ דיבור אודות נפילת רפ"ח ניצוצין חדשים) - אולי המשפיעים הדגולים השולטים בשאר האשכולות בתקופה האחרונה יוכלו להאיר את עינינו יותר בענין. יחי המלך!!!