אליהו הנביא ב' סיון ס''ו 15:28

"חרפו עקבות משיחך"

איך יכול לומר דובר חב"ד שמינה את "עצמו "בכל ערוץ תשקורת שמעשה חייל בית דוד זה לא רצונו של הרבי מלך המשיח שליט"א , מי אתה מנחם שמדבר בשם הרבי שליט"א , או בשם חיילי בית דוד ,בעיתון שלך מוזכר שמו של משיח או מתורתו של הרבי שליט"א .? בפרשת שופטים תשנ"א מצויין שישנה המציאות דגילוי הנבואה לפני הגאולה ועוד אומר הרבי .הנה זה בא לא בתור חכם ושופט אלא בתור נביא שזהו בודאות מלך המשיח , כ"ח ניסן תשנ"א הדבר היחידי שיכולנו לעשות למסור הענין אליכם ,הרבי מלך המשיח לא מבקש רק ממני זה גם לך מר מנחם היקר ,רד מהעץ ותהיה חייל של הרבי מלך המשיח שליט"א ותומר מה שצריך "להביא בפועל את משיח צדקנו " יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד,,,,,,,,,,,,,,,,