חיה מושקא ק ב' סיון ס''ו 21:16

הרבי והרבנים ויו"ט שני של גלויות

ישנו סיפור שכ"ק אד"ש ביקש מהרבנים לפסוק שמשיח צריך להגיע והם לא בדיוק עשו את זה ואח"כ כששאלו את כ"ק אד"ש על יו"ט של גלויות כ"ק אד"ש ענה שכבר יכולנו לא להצטרך את זה. מישהו מכיר ויכול לדייק לי יותר בפרטים? פורסם איפשהו? צריכה את זה דחוף!!! תודה ויחי המלך!
 יוני ב' סיון ס''ו 21:16

יחי המלך המשיח

נראה לי שהסיפור מפיע באחד הכרכים של המלך במסיבו אבל אני לא בטוח. עכ"פ יחי המלך המשיח! בהצלחה