שקד כ''ז אייר ס''ו 16:54

עזרההכוונה בהצלת בית כנסת בפתח-תקוה

לכל מאן דהוא נמצא בית-כנסת בפתח-תקווה העומד בפני שינויי ייעוד ע"י הרשות המקומית עקב אי סיום בניה, ויש צבור מתפללים ראוי, במקום יוקרתי באזור כפר-גנים, המעוניין לסיים את הבניה ולנו נותרו אמצעים כספיים לסיימו. . על-מנת שלא יילקחו הזכויות מביה"כ ויעבור לרשות המקומית מחפש הציבור תורם שירצה להנציח את כל שמוה ופועלוה של פלונית אלמונית, ויקרא ביה"כ על שמוה ויעזור בסיום הבניה ופעילותו של מקום קדוש זה. כדי לסיים את הבניה (קיים מגרש ושלד) דרוש סכום של כ-90,000$ . מי שיכול לייעץ לספר למקורב ובכל דרך שהיא לקשר ביני לבין אחר שלאל ידו לסייע, או להיפגש ולראות את המקום והפרטים ממש יעזור. לפרטים מדוייקים לפנות לטלפון : 03-9220797 052-6780797 052-8719930 שקד