בן ישראל כ''ה אייר ס''ו 16:24

מזל טוב מזל טוב

קשה לי הענין הזה שבנוגע לשמחות נראה שהאתר מכניס רק כאלה שהם קרובים לאתר ברוח או בגשם אבל זה בשום אופן לא מכליל את כל חסידי חב"ד"
  כ''ה אייר ס''ו 16:24

המדור לא מושקע בין-כה

ולכן לע"ע מכניסים רק את מה שמדווח ב-770 או את מה ששולחים אלינו. בעז"ה נקווה להתפתוחותו של המדור (בין כל שאר המדורים) בקרוב ממש! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!