מקושר כ''ו אייר ס''ו 15:14

שבת אחדות - הוראת הרב"י מה"מ שיל"ו!

ב"ה יה"מ על פי הוראת הרב"י מלך המשיח שיל"ו תתקיים השבת, ש"פ במדבר, שבת אחדות עם כל אנ"ש והתמימים באה"ק. השבת תתקיים אי"ה בכפר חב"ד - "כי שם ציוה ה' את הברכה". לפרטים נוספים והרשמה: 03-9607117
 חולה אהבה לרב"י מה"מ כ''ו אייר ס''ו 15:14

בנערינו ובזקנינו! שבת שכולה משיח!

ב"ה יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!! כולנו באים, בנערינו ובזקנינו - אנשים נשים וטף יוצאים מהגלות ובאים לשבת אחדות יחד עם הרב"י מה"מ שיל"ו!!! יחי המלך המשיח!!! ישר כח כל המארגנים! חילכם למשיח! לפרטים נוספים: 03-9607117