יאיר כ' אייר ס''ו 15:23

מי היו השלוחים שעשו מצוות לולב ואתרוג בפסטיבל בראשית 2005?

מה השמות של השלוחים בפסטיבל בראשית ואם אלו אותם אנשים בכל פסטיבל?<