אליהו הנביא ט''ז אייר ס''ו 13:45

"הקדושים"

יישר כח לפעילים הקדושים שעושים את רצון הרבי מלך המשיח שליט"א .הרב אילן חיון והרב בר זהר אין מילים . יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ..... !!!!!!!!!!!!!