מנחם י''ז אייר ס''ו 20:21

מדוע אבלות לאחר ל"ג בעומר?

שאלה: אם פסקו למות בל"ג בעומר, מדוע נוהגין אבלות גם לאחר ל"ג בעומר ?
 מנחם י''ז אייר ס''ו 20:21

השאלה היא לפי שיחות הרבי

בשיחת ש"פ אמור תשמ"ב (שנדפס השנה בחוברת עם החת"ת והרמב"ם וכו') הרבי אומר ש"פסקו למות" הכוונה שמל"ג בעומר הם שינו את הנהגתם ו"נהגו כבוד זה לזה", לכן ו"תעצר המגפה". עיי"ש. וכן משמע מעוד שיחות ל"ג בעומר שהרבי דיבר לילדים וכו'. א"כ לפי זה נשארה השאלה: מדוע נוהגין אבלות גם לאחר ל"ג בעומר ?
 יצחק ט''ז אייר ס''ו 19:45

מחלוקת! כתוב אפי' בקצור שו"ע!

כידוע שזוהי מחלוקת מתי הל"ג יום? וישנם בזה מנהגים חלוקים. ואנו נוהגין כשניהם.
 מ ט''ז אייר ס''ו 17:16

יש אומרים ש...

רק בל"ג בעומר עצמו לא מתו, אך לאחריו כן המשיכו למות ולפי דעה זו- ממשיכים לנהוג בדיני אבלות.