צפתי באמת י' אייר ס''ו 20:34

למה?

כבר שנה שלא מתעדכן העלון של חסידי חבד שיחת הגאולה כן כבר שנה שבאתרכם לא מתעדכן העלון חבל!!!