צפתי באמת י''א אייר ס''ו 21:39

מה אם הבחירות בשכונה?

עד מתי ישרור השלום בשכונת המלך אני חושב שכל אחד צריך להביא עצות מה צריך לעשות שישרור שלום בשכונה
 מנחם י''א אייר ס''ו 21:39

תלוי ברבנים עצמם

לפענ"ד העצה היחידה היא שזה בידי שני הרבנים. הרבנים שיעשו שלום אחד עם השני. ובכך לא יביאו לשני מחנות ח"ו בשכונה.