מישה ט''ז אייר ס''ו 17:12

בקשת עזרה.

איפה אני יכול למצוא חומר לגבי ר' משה בן שנאור זלמן (בניו/ונכדיו)? ידוע לי רק שהוא נפתר בעיר זיטומיר שבאוקראינה. תודה לבעל המידע.
 ל ט''ז אייר ס''ו 17:12

למשפיע!

אתה מצחיק נורא אבל גם פסימי להחריד........
 משפיע י''ג אייר ס''ו 19:47

רשימות הרבי הריי"צ אודותיו

ב"ה יש רשימות של הרבי הריי"צ אודותיו והן מופיעות באחד הכרכים הראשונים (לפי ערך) של אוצר סיפורי חב"ד - אולי כרך ד או ו' לא זוכר בדיוק. כמובן, יש גם את דעות המחקרים וכו' וכו' וכן הסיפור המפורסם על כך שאדמו"ר האמצעי התעלף כאשר שמע את הקרלינר אומר לאדמו"ר הזקן שאם לא ישתתף בחרם יהיה כך (המרת דת - שזה מה שרבינו הזקן חשש שיקרה להגר"א כאשר יחרימו אותו ואז יצא מכך חילול שם שמים גדול - (מענין שאין אצלהם ביטוי כמו חילול שם ליטא - כמו אצלנו ליובאוויטש..)) אצל בנו. למה זה מענין אותך? אתה רוצה להקים זרם נוסף בחב"ד - חסידי רבי משה? כמה שפיצ-מוקצניסטים יהיה זרם זה? אולי ה"נייע חסידים" יוכלו להשתתף בפורום ולהחיותו קמעה. יחי הרב"י מלך המשיח!!!