מ.מ.ל. ו' אייר ס''ו 15:55

צער ובקשה

נצטערנו מאוד לשמוע שנגנב אוצר כל כך יקר של תמונות הרבי שליט"א מלך המשיח מצלם המלך אלי יונה. ואליך אלי יונה הצלם היקר, אנא תועיל בטובך לפרסם תמונות מהרבי שליט"א מלך המשיח שעדיין לא פורסמו ותזכה בהם את הרבים!! עכשיו הזמן לבזבוז האוצרות! יחי המלך המשיח!