אלי ט' אייר ס''ו 16:29

"יש בית חב"ד בכפר חב"ד???????????????"

אני עובד בכפר חב"ד אני להניח תפילין איפה יש בית חב"ד
 צפתי אמיתי ט' אייר ס''ו 16:29

בקיוסק

כמדומני שבקיוסק גיטל אפשר להניח תפילין ואם כבר אין בתי כנסת בכפ"ח כמדומני בבית מנחם עד 200 יש מנינים
 סתם לשאלה: אתה רוסי? ט' אייר ס''ו 14:00

רבי בריי"צ קרא לכפר חב"ד בשמו הנוכחי ואין לאף אחד רשות לשנות את זה בחזרה ל"סאפאריע" -

דרך אגב יש ישוב ליד כםר חב"ד בשם צפריה. אולי לזה התכוונת!
 אהרוני ז' אייר ס''ו 00:02

יש בית חב"ד בכפר......חב"ד??? סאפאריע אולי.

ביתו של הרב לוי יצחק קופטשיק שליט"א הוא בית חב"ד ב-סאפאריע.